เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

gravedigger การใช้

"gravedigger" แปล  
ประโยคมือถือ
 • ฉันก็เหมือนแก ถ้าฉันเกิดมาเป็นลูก... ของไอ้สัปเหร่อขี้เมา
  I might feel the same, if I come from the seed of a drunk gravedigger and the rancid womb of a whore.
 • มีทางเดียวที่เราจะรู้ว่าเค้าตายแน่ๆ คุยกับคนขุดหลุมฝังศพ
  Only one way to find out for sure if he's dead-- talk to the gravedigger.
 • คุณรู้ไหม? เฮอร์แมนคนขุดหลุมบอกอะไรผมมา
  You know what Herman the gravedigger just told me?
 • ไม่ใช่เจ้านาย .ผมเป็นคนฝังศพ
  No boss. I'm the new gravedigger.
 • ท้ายที่สุดก็เริ่มต้นแล้วในวันนี้ ในการไต่สวนหาข้อเท็จจริง ตามพยานหลักฐาน
  The gravedigger case finally begins today with an evidentiary hearing.