เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quails การใช้

"quails" แปล  
ประโยคมือถือ
 • เราไม่ได้ตั้งใจมาออกล่าจริงๆใช่ไหม
  we're not hunting quails, are we?
 • จากสายพันธุ์คุณภาพเยี่ยม เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
  From the best quality breed of quails that have been raised in the evap system and monitored by computer.
 • 40 ประชาชนร้องขอ และพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา และให้เขาอิ่มใจด้วยอาหารจากฟ้าสวรรค์
  40 The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven.
 • 13 ครั้นถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน้ำค้างตกรอบค่ายที่พัก
  13 And it came to pass, that at even the quails came up, and covered the camp: and in the morning the dew lay round about the host.
 • เมื่อนกกระทาสุกแล้วเราจะนำพวกมันออกจากเตาอบและจัดเรียงเป็นแต่ละจานประกอบกับนกกระทากับผักผัด
  Once the quails are cooked, we remove them from the oven and arrange them in individual dishes, accompanying each quail dish with the sautéed vegetables.
 • นกกระทาจะไม่ติดเชื้อปรสิตชนิดต่าง ๆ แต่ถ้าคุณสงสัยในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มันก็เป็นการดีที่สุดที่จะรักษาความร้อน
  Quails are practically not infected with various parasites. But if you doubt the quality of the product, then it is best to heat treat it.
 • 16:2 แทนการทรมานเหล่านี้, คุณบริหารคนของคุณกรุณา, ให้พวกเขามีความปรารถนาที่หารสชาติใหม่จากความสุขของคุณ, และเตรียมความพร้อมหนูเล็กสำหรับอาหารของพวกเขา,
  16:2 Instead of these torments, you administered your people kindly, giving them a desire for a new taste from your delights, and preparing quails for their food,