เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

actinomycosis แปล

การออกเสียง
"actinomycosis" การใช้
คำแปลมือถือ
 • โรคแอคติโนมายซีส
 • actinomycin    แอคติโนไมซิน
 • actinomycete    แอคติโนไมซีต
 • actinomyxidia    อันดับแอกติโนไมซิเดีย
 • actinomycetales    อันดับแอกติโนไมซีตาเลส
 • actinomyxidian    แอคติโนไมซิเดียน
 • actinomycetaceae    สกุลแอคติโนไมซีทาซี
 • actinon    แอกติไนด์ แอกตินอยด์ แอกตินอน
 • actinomyces    เชื้อราชนิดหนึ่ง แอคติโนไมซีส
 • actinopod    แอคติโนพอด
ความหมาย
  คำนาม
 • disease of cattle that can be transmitted to humans; results from infection with actinomycetes; characterized by hard swellings that exude pus through long sinuses