เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attractively decorated แปล

การออกเสียง:
"attractively decorated" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj.
  - อลงการ [a long kān]
  - อลังการ [a lang kān]
ประโยค
 • ตกแต่งร้านสวย รสชาติอาหารดี แต่ไม่มีคนเข้า
  Your restaurant is attractively decorated, and your food tastes great, but nobody visits your restaurant.
 • เปิดสูตร “แกงคั่วหัวตาล” จากบ้านยี่สาร ร้านอาหารไทยพื้นบ้านส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น
  How to Choose Location to Sell Well How to choose a restaurant location Your restaurant is attractively decorated, and your food tastes great, but...