เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attribute class แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • แอตทริบิวต์คลาส
 • attribute     1) n. คุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้อง: คุณสมบัติ ชื่อพ้อง: quality,
 • class     1) vt. จัดแบ่งหมวดหมู่ ที่เกี่ยวข้อง: จัดกลุ่ม ชื่อพ้อง: classify,
 • attribute to    phrase. v. พิจารณาว่าเขียนโดย ที่เกี่ยวข้อง: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ ชื่อพ้อง: ascribe to
 • attribute control    n. exp. การควบคุมตามลักษณะประจำ [kān khūap khum tām lak sa na pra jam]
 • attribute enumeration    n. exp. การแจงนับตามลักษณะประจำ [kān jaēng nap tām lak sa na pra jam]
 • attribute substitution    การทดแทนคุณลักษณะ (จิตวิทยา)
 • attribute variable    n. exp. ตัวแปรเชิงคุณลักษณะ [tūa praē choēng khun na lak sa na]
 • global attribute    คุณลักษณะส่วนรวม
 • mandatory attribute    คุณลักษณะที่บังคับ
 • change type attribute    คุณลักษณะชนิดการเปลี่ยนแปลง
 • class with    phrase. v. จัดอยู่ในประเภท ที่เกี่ยวข้อง: จัดอยู่ใน
 • no-class    ระดับไม่มี
 • [class. : plots]    n. ขนัด [kha nat]
 • age class    กลุ่มอายุ
 • art class    หลักสูตรศิลปะ