เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

awed แปล

การออกเสียง
"awed" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ
  ซึ่งรู้สึกพิศวง
  ซึ่งรู้สึกงงงวย
 • be awed by    v. คร้าม [khrām]
 • aweather    ต้านลม ทวนลม
 • aweary    [ə'wɪərɪ] adj. เหน็ดเหนื่อย เพลีย อ่อนเพลีย อิดโรย
 • aweida    พระเจ้าโอเวอีดาแห่งนาอูรู
 • awe-inspiring    ['ɔːɪnˌspaɪ(ə)rɪŋ] adj. - น่าเกรงขาม [nā krēng khām] - สง่าราศี [sa ngā rā sī]
 • aweigh    adv. เพิ่งจะพ้นน้ำ เพิ่งยกสมอเรือขึ้น
 • awe    1) n. ความน่าเกรงขาม ที่เกี่ยวข้อง: ความกลัวเกรง ชื่อพ้อง: reverence, reverential fear, dread 2) vt. ทำให้เกรงขาม ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว ชื่อพ้อง: inspire awe in
 • aweight    เพิ่งยกสมอเรือขึ้น เพิ่มพ้นจากกันน้ํา เพิ่มจะพ้นน้ํา
 • awd    X ขับเคลื่อนสี่ล้อ [khap khleūoen sī lø]
 • aweless    ไม่กลัว
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • having or showing a feeling of mixed reverence and respect and wonder and dread; "stood in awed silence before the shrine"; "in grim despair and awestruck wonder"
  ชื่อพ้อง: awestruck, awestricken,

 • คำคุณศัพท์
 • inspired by a feeling of fearful wonderment or reverence; "awed by the silence"; "awful worshippers with bowed heads"
  ชื่อพ้อง: awful,