เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

carpus แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: carpi   
"carpus" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['kɑːpəs]
  n. exp.
  กระดูกข้อมือ [kra dūk khø meū]
 • carpous    ผลไม้
 • carpospore    คาร์โพสปอร์
 • carrageen    สาหร่ายทะเล สาหร่ายไอริชมอส
 • carport    n. ที่จอดรถซึ่งสร้างโดยการต่อหลังคาจากด้านข้างตึก
 • carrageenan    แคร์ราจีนิน
 • carpoptosis    ข้อมืออัมพาต ข้อมือตก
 • carrageenans    คาราจีแนน
 • carpophore    คาร์โปฟอร์
 • carrageenin    แคร์ราจีนิน
ประโยค
 • บัทเทอร์ คิส ลิปสติก พิ้ง ไอซ์ซิ่ง
  Kiss Lipstick Matts Carpi
 • ลิควิด คีส ลิปสติก มูแลง รูจ
  Kiss Lipstick Matts Carpi
 • 4:13 เมื่อคุณกลับ, นำมากับคุณวัสดุที่ฉันซ้ายกับด้านนิ้วก้อยที่เมืองโตรอัส, และหนังสือ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขียนบนแผ่นหนัง.
  4:13 When you return, bring with you the supplies that I left with Carpus at Troas, and the books, but especially the parchments.
 • เมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย พร้อมกับหนังสือต่างๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนังสือที่เขียนบนแผ่นหนัง
  4:13 Bring the cloak that I left at Troas with Carpus, when you come, and the books, especially the parchments.
ความหมาย