เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

comparison แปล

สัทอักษรสากล: [ kəm'pærisn ]  การออกเสียง
พหูพจน์: comparisons   
"comparison" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การเปรียบเทียบ
  ชื่อพ้อง: collating, comparative relation
ประโยค
 • เทียบกับคนทั่วไป มันมีบางอย่างที่เราต้องแสร้งทำ
  As much as we have in comparison to ordinary people, there must be some things that we have to give up.
 • ผมหมายถึง ถ้าเปรียบเทียบกัยผู้ป่วยคนอื่นๆ ที่นี่
  I mean in comparison with the other patients here.
 • การตายของน้องสาวคุณ อาจจะทำให้ได้รับการอวยพรก็ได้
  The death of your sister would have been a blessing in comparison.
 • สรุปก็คือ ถ้าเทียบกับผมว่าผมมันห่วยแล้วล่ะก็
  To summarize, in comparison to me, to whom you'll soon be saying, "Hey, you horrible jerk!"
 • นี่คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นในหน้าเปรียบเทียบราคา
  What you can see in the price comparison
 • เปรียบเทียบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:
  Detailed comparison of related products:
 • แต่อะไรก็ตามที่ผมใส่หลังจากนี้ จะเทียบไม่ติดเลยล่ะ
  But anything I put on now is only gonna suffer in comparison.
 • เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุทำเครื่องมือแต่ละชนิด
  Characteristic Comparison of Tool Material Variety
 • นี่คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นในหน้าเปรียบเทียบราคา
  This is what you can see on the comparison page
 • เปรียบเทียบสภาพการทำงานในบรรดา 5 ประเทศในเอเชีย [PR]
  Comparison Of Work Situations Among 5 Asian Countries [PR]
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of examining resemblances; "they made a comparison of noise levels"; "the fractions selected for comparison must require pupils to consider both numerator and denominator"
  ชื่อพ้อง: comparing,

 • qualities that are comparable; "no comparison between the two books"; "beyond compare"
  ชื่อพ้อง: compare, equivalence, comparability,

 • relation based on similarities and differences