เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

core แปล

สัทอักษรสากล: [ kɔ: ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: cored   อดีตกาลสมบูรณ์: cored   พหูพจน์: cores   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: coring   
"core" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
  2) n. แกนของผลไม้
  3) n. แกนโลก
  4) n. ใจความสำคัญ
  ชื่อพ้อง: essential, gist
  5) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
  ชื่อพ้อง: essential
  6) n. ส่วนสำคัญ
  7) n. หน่วยความจำคอมพิวเตอร์
  8) vt. เอาส่วนในออก
  ที่เกี่ยวข้อง: คว้านไส้, เอาไส้ออก
 • at the core    ถึงแก่น
 • to the core    idm. ในส่วนพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง: ในส่วนสำคัญ
 • armature core    แกนในของทุ่นอาร์มาเจอร์
 • core competency    n. exp. สมรรถนะหลัก [sa mat tha na lak]
 • core course    n. วิชาแกน [wi chā kaēn]
 • core curriculum    n. exp. หลักสูตรแกนกลาง [lak sūt kaēn klāng]
 • core disc    แผ่นโลหะกลมและบางนำมาอัดซ้อนกันเป็นรูปแกนทุ่นอาร์มาเชอร์
 • core disks    แกนแผ่นเหล็กบางกลม ใช้ซ้อนเป็นชั้นๆ รวมเป็นแผ่นแกนมัดข้าวต้มในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไดนาโม
 • core drier    วัตถุที่ผสมกับทรายรักษาให้รูปทรงของทรายเกาะกันอยู่ตัวในขณะที่เอาเข้าเตาอบให้ความร้อน
 • core drill    เจาะคอริง
 • core function    n. exp. ภารกิจหลัก [phā ra kit lak]
 • core group    กลุ่มแกนนำ
 • core inflation    n. exp. อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน [at trā ngoen foē pheūn thān]
 • core leader    n. แกนนำ [kaēn nam]
 • core meltdown    ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่ารวมกันเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าเช่นอะตอมของdeuteriumรวมกับอะตอมของฮีเลียม
ประโยค
 • เขามาคว้าโพรมีเธียม อันสุดท้ายไปเมื่อเช้านี้เอง
  They picked up my last promethium core this morning.
 • สัญญาณจากแกนกลางชัดมาก นี่ลูกของเทนมะไม่ใช่เหรอ?
  Signal to the Core is great. - Is that Tenma his son?
 • ลูกจะกลายเป็นคนต่ำช้า เหมือนที่พ่อของลูกเคยเป็น
  You're rotten to the core, just like your daddy was!
 • ใครก็ตามที่บอกว่า เเทบเล็ตเเบบหกสมอง มันเวอร์ไป
  Anybody who says tablet hex cores are overkill--
 • และคุณจะต้องชดใช้ เน่าถึงเนื้อใน ฉันแค่อยากจะชนะ
  And now you're gonna pay! Oh! Rotten to the core.
 • ให้เราได้ยินเสียงจากใจกลางโลก ไปยังท้องฟ้าสีดำ
  Let us be heard from red core to black sky.
 • และยังใช้กลยุทธ์สุดคลาสสิก ด้วยฮีโร่หลักสามตัว
  Running a very, very old school strategy with three core heroes.
 • เธอคงแดดิ้นเพราะถูกทำเหมือนต่ำต้อยและถูกทำลาย
  She'll be shaken to her core. Humiliated and devastated.
 • ดาวที่กำลังจะตายมีวิธีการ ที่จะกลับมาจากปากไม่มี
  There's no more heat generation, no more energy generation happening at its core.
 • มันเป็นไปได้ ว่ามันเป็นเบื้องหลังของตำนานแวมไพร์
  It is possible that there is a core truth Behind the vampire myth.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a bar of magnetic material (as soft iron) that passes through a coil and serves to increase the inductance of the coil

 • the chamber of a nuclear reactor containing the fissile material where the reaction takes place

 • (computer science) a tiny ferrite toroid formerly used in a random access memory to store one bit of data; now superseded by semiconductor memories; "each core has three wires passing through it, providing the means to select and detect the contents of each bit"
  ชื่อพ้อง: magnetic core,

 • the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor''s argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story"
  ชื่อพ้อง: kernel, substance, center, centre, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, marrow, meat, nub, pith, sum, nitty-gritty,

 • the central meaning or theme of a speech or literary work
  ชื่อพ้อง: effect, essence, burden, gist,

 • a small group of indispensable persons or things; "five periodicals make up the core of their publishing program"
  ชื่อพ้อง: nucleus, core group,

 • the center of an object; "the ball has a titanium core"

 • the central part of the Earth

 • a cylindrical sample of soil or rock obtained with a hollow drill

 • คำกริยา
 • remove the core or center from; "core an apple"