เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dexterously แปล

การออกเสียง:
"dexterously" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ช่ําชอง
  เชี่ยวชาญ
  กะล่อยกะหลิบ
  คล่องแคล่ว
  ชํานาญ
  อย่างคล่องแคล่ว
  ชํานิชํานาญ
  ถนัด
  อย่างชำนาญ
  กะหล่อยกะหลิบ
  จัดเจน
 • dexterous    1) adj. คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ) ที่เกี่ยวข้อง: ว่องไว, ชำนาญ ชื่อพ้อง: apt, adroit, neat คำตรงข้าม: unadept, clumsy 2) adj. เฉลียวฉลาด ที่เกี่ยวข้อง: หลักแหลม ชื่อพ้อง: a
 • dexterity    n. ความคล่องแคล่ว ที่เกี่ยวข้อง: ความว่องไว
 • dexterwise    ทางขวา ด้านขวา
 • dexter's laboratory    ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์
 • dexter’s laboratory    ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์
 • dexter lumis    เดกซ์เตอร์ ลูมิส
 • dextral    ขวามือ ด้านขวามือ
 • dexter fletcher    เดกซ์เตอร์ เฟลตเชอร์
 • dextran    เดกซ์แทรน
ประโยค
 • ต้องขอบคุณเขาหมัดสามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วท่ามกลางขนที่อยู่ในขนของโฮสต์
  thanks to him, the flea can quickly and dexterously move among the hairs in the host's coat
ความหมาย