เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

file แปล

สัทอักษรสากล: [ fail ]  การออกเสียง
"file" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. แฟ้มเอกสาร
  ที่เกี่ยวข้อง: แฟ้มเก็บเอกสาร ชื่อพ้อง: folder, filing, repository
  2) n. แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
  3) n. เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
  4) n. แถว
  ที่เกี่ยวข้อง: แถวที่เรียง, คอลัมน์ ชื่อพ้อง: column, line, row
  5) vt. จัดเข้าแฟ้ม
  ที่เกี่ยวข้อง: จัดเก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเข้าไฟล์, ใส่แฟ้ม
  6) vt. ยื่นฟ้อง
  ที่เกี่ยวข้อง: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
  7) vt. ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์
  ที่เกี่ยวข้อง: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
  8) vi. เดินแถว
  ที่เกี่ยวข้อง: เดินเรียงแถว
  9) n. ตะไบ
  10) vt. ตะไบ
  ที่เกี่ยวข้อง: ถูด้วยตะไบ
 • file for    1) phrase. v. ยื่นเอกสารเพื่อ (ทางกฎหมาย) 2) phrase. v. เสนอให้อย่างเป็นทางการ (เช่นตำแหน่งทางการเมือง)
 • on file    เข้าแฟ้ม
 • .cab file    แฟ้ม .cab
 • .dll file    แฟ้ม .dll
 • .inf file    แฟ้ม .inf
 • .ini file    แฟ้ม .ini
 • .ins file    แฟ้ม .ins
 • accounting file    แฟ้มทําบัญชี
 • active file    แฟ้มที่ใช้งานอยู่
 • answer file    แฟ้มคําตอบ
 • attach a file    v. exp. แนบไฟล์ [naēp]
 • backup file    แบ็คอัพไฟล์
 • bastard file    ตะไบครึ่งหยาบครึ่งละเอียด ตะไบขนาดกลางไม่หยาบไม่ละเอียด
 • batch file    โปรแกรมชุดคําสั่ง ยุก ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง ชุด
 • binary file    ไบนารีไฟล์
ประโยค
 • ไปที่สถานีตำรวจกัน และไปเอาแฟ้มคดี ของแฮนนา ไฟย์
  Let's go down to the police station and get ahold of that case file on Hanna Frey.
 • ผมไม่เคยเห็นเรื่องหมายศาล ในประวัติของ ทิบส์ นี่
  I don't remember a protective order in Tibbs' file.
 • ฉันมีหน้าที่ต้องรายงานถ้าฉันพบว่ามีนักโทษทำผิด
  I'm obligated to file a report if I feel there's been prisoner misconduct.
 • ไม่รู้สิ คงจัดมันเข้าแฟ้ม "ไม่เคยเกิดขึ้น" ล่ะมั๊ง
  I don't know, probably file it under "never gonna happen."
 • ในรายงานบอกว่าเธอเคยป่วย มาก่อนที่ตึกจะถล่มลงมา
  No travel, no farm. The file says she was sick before the building collapsed.
 • โอ้ แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องหย่าร้างให้ได้ดูกันหล่ะ
  Oh, and we're probably gonna have to file for divorce.
 • พาลานท์ขู่จะเรียกค่าเสียหาย จากการถูกสะกดรอยตาม
  Pelant's threatening to file charges for stalking.
 • มันเลือนลางเต็มทน เลยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปรับแต่ง
  It's quite faint, so I had to save it as a sound file on the computer to enhance the sound.
 • ผมมีนักวิเคราะห์ระดับล่าง ซึ่งเริ่มจัดการข้อมูล
  I have a junior analyst who's started a file.
 • ไม่มีชื่อของ"เขาแกะ"เลย มีแต่หมายเลขไฟล์เต็มไปหมด
  Nothing called ram's horn, just a bunch of file numbers.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces; used for smoothing wood or metal

 • office furniture consisting of a container for keeping papers in order
  ชื่อพ้อง: file cabinet, filing cabinet,

 • a set of related records (either written or electronic) kept together
  ชื่อพ้อง: data file,

 • a line of persons or things ranged one behind the other
  ชื่อพ้อง: single file, Indian file,

 • คำกริยา
 • file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife"
  ชื่อพ้อง: charge, lodge,

 • place in a container for keeping records; "File these bills, please"
  ชื่อพ้อง: file away,

 • record in a public office or in a court of law; "file for divorce"; "file a complaint"
  ชื่อพ้อง: register,

 • smooth with a file; "file one''s fingernails"

 • proceed in line; "The students filed into the classroom"