เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

fin แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: fins   
"fin" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ครีบ (ปลา)
  ที่เกี่ยวข้อง: ส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายครีบ (ของเรือใต้น้ำ, เครื่องบิน) ชื่อพ้อง: flipper, paddle, ridge, spine
  2) n. รองเท้าตีนเป็ดของนักดำน้ำ
  ชื่อพ้อง: flipper
  3) n. มือหรือแขน (คำสแลง)
  4) vt. ว่ายน้ำโดยการใช้ตีนกบ
  5) vt. ตัดครีบปลา
  6) n. ธนบัตรห้าดอลลาร์ (คำสแลง)
 • anal fin    n. exp. ครีบก้น [khrīp kon]
 • caudal fin    n. exp. ครีบหาง [khrīp hāng]
 • dorsal fin    1. n. กระโดง [kra dōng] 2. n. exp. ครีบหลัง [khrīp lang]
 • fin effectiveness    n. exp. ประสิทธิผลของครีบ [pra sit thi phon khøng khrīp]
 • fin efficiency    n. exp. ประสิทธิภาพของครีบ [pra sit thi phāp khøng khrīp]
 • fin whale    n. exp. วาฬฟิน [wān]
 • mica fin    ครีบหรือส่วนที่ยื่นเกินของแผ่นไมค่าออกมาจากผิวหน้าของคอมมิวเตเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้องตัดทิ้ง
 • pectoral fin    n. ครีบอกของปลา ชื่อพ้อง: pectoral
 • pelvic fin    n. exp. ครีบสะโพก [khrīp sa phōk]
 • shark fin    หูฉลาม ฮื่อฉี่
 • shark’s fin    หูฉลาม
 • soup-fin    ปลาฉลามซุปฟิน ฉลามซุปฟิน
 • tail fin    ครีบหาง หางปลา
 • ventral fin    n. exp. ครีบท้อง [khrīp thøng]
 • fin-de-siecle    n. ช่วงปลายศตวรรษที่19
ประโยค
 • แล้วถ้าเกิดว่าเธอเห็นครีบของมันพุ่งไปทางเธอหละ ?
  What if you actually saw the fin coming towards you?
 • "นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ และจบเรื่องกระโดงฉลาม"
  Here's what we learned." And, "Finish the story of the Shark's Fin."
 • ผมฝันที่จะได้ทำงานที่นั่นตั้งแต่เรียนวิทยาลัย
  I dreamed of working for Roark dall'Universita la fin '.
 • มาร์ติน เป็นการเล่นตลกน่ะ เด็กสองคนเล่นกระโโงปลอม
  Martin, it's just a hoax. There are two kids with a cardboard fin.
 • ท่านฟิทส์แพททริค แมคคอริแกน แห่งเผ่าฟิน อัลวิน
  Fitzpatrick MacCorieghan of the Clan Fin Arvin.
 • ในห้องพักกัปตัน มีหงอนรุ่นต้นแบบ ที่ข้าสวมบนหัวน่ะ
  In the captain's quarters, there's a prototype fin... the thing I wore on my head.
 • เราต้องตามครีบปลาวาฬไป นั่นคือทางที่พวกเขาไป
  We'll follow the Whale's Fin. It's how they would have gone.
 • ความร้อนสูง 100 มม. สำหรับระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้น
  100mm Height Pin Fin Heat Sink For Enhancing Hot Surfaces Dissipation
 • วัสดุ ท่อความร้อนเนื้อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม
  Material Copper base, heat pipes with aluminum fins
 • บะหมี่ถ้วยรสซุปหูฉลามสุดหรู มีคอลลาเจนสูงด้วยนะ
  Cup noodles with a luxurious shark fin soup. It is rich in collagen.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • organ of locomotion and balance in fishes and some other aquatic animals

 • a stabilizer on a ship that resembles the fin of a fish

 • a shoe for swimming; the paddle-like front is an aid in swimming (especially underwater)
  ชื่อพ้อง: flipper,

 • one of a set of parallel slats in a door or window to admit air and reject rain
  ชื่อพ้อง: louver, louvre,

 • one of a pair of decorations projecting above the rear fenders of an automobile
  ชื่อพ้อง: tail fin, tailfin,

 • the cardinal number that is the sum of four and one
  ชื่อพ้อง: five, 5, V, cinque, quint, quintet, fivesome, quintuplet, pentad, Phoebe, Little Phoebe,

 • คำกริยา
 • show the fins above the water while swimming; "The sharks were finning near the surface"
  ชื่อพ้อง: break water,

 • propel oneself through the water in a finning motion

 • equip (a car) with fins