เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flipper แปล

การออกเสียง
"flipper" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน)
  2) n. ตีนกบ
 • flipper used in frying    ตะหลิว
 • squareflipper square flipper    แมวน้ำเครา
 • flipped (2010 film)    หวานนักวันรักแรก
 • flippantly    adv. - กำปั้นทุบดิน [kam pan thup din] - พล่อย [phlǿi] - พล่อย ๆ [phlǿi phlǿi] - พล่อยๆ [phlǿi phlǿi]
 • flippant    ['flɪp(ə)nt] adj. ห้วน ตลกคะนอง หน้าเป็น เย้าหยอก ทะเล้น ทะลึ่ง
 • flipping    sl. คำเลี่ยงของคำว่า fucking
 • flippancy    ความหยาบคาย การประพฤติตัวไม่เหมาะสม ความโอหัง การพูด / การกระทําที่หยาบคาย ความคะนอง ไม่เอาจริงเอาจัง ความตลกคะนอง การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่
 • flirt    1) vi. เกี้ยวพาราสี ที่เกี่ยวข้อง: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม, ทำเจ้าชู้ ชื่อพ้อง: philander, chat up 2) n. คนเจ้าชู้ ชื่อพ้อง: philanderer, coquette 3) vt. โยน ที่เกี่ยวข้อง: ขว
 • flip909|ugly edits    นินจาจูน
 • flirt (with)    v. - กระซิกกระซี้ [kra sik kra sī] - เกาะแกะ [kǿ kae] - เกี้ยว [kīo] - แทะโลม [thae lōm] - พลอดรัก [phløt rak]
ประโยค
 • ในหมู่พวกนักเล่นกระดานโต้คลื่น มีผมเพียงคนเดียว
  I grew to love the oceans partly because of Flipper.
 • แอทติคัสำหรับ เขาเป็นที่รับประทานอาหารที่ปีกของเขา
  Atticus, stop! He's chewing on his flipper!
 • ต้องมีอุปกรณ์กลับบัตร 2. ภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง
  Flipper module required 2. Under specific conditions
 • ที่ตักพิซซ่า ด้ามงอน้ำเงิน ขนาด 19x7.5 เซนติเมตร
  Pizza/Pan Flipper, Angular Blade, Blue Handle, 19x7.5cm
 • แกจะรอให้ฉัน อาบน้ำเสร็จก่อนไม่ได้หรือไง
  Just let me drop flipper in the harbor, okay?
 • ฟลิปเปอร์ เฮ้าส์ โฮเทล _ ที่พัก พัทยากลาง _ ที่พักใกล้หาดพัทยา
  Flipper House Hotel _ Hotels in Pattaya near Beach _ Best Price Guarantee
 • คลิกเพื่อเข้าชมโรงแรมฟลิปเปอร์เฮ้าส์ในเครือฟลิปเปอร์กรุ๊ป
  Flipper Lodge Hotel _ Hotel in Pattaya Beach Road
 • ตัวเลือกอื่น & อุปกรณ์: โมดูลฟลิปเปอร์
  Other Options & Accessories: Flipper module
 • ตอนอยู่มหาลัยบ๊อบได้ฉายาว่า"นักเคลม"
  Bob's college nickname was "flipper,"
 • ดูเหมือนกะที่อะไรอฟลิปเปอร์(ปลาโลมาจากหนังเรื่องนี้)สำรอกออกมาก
  it looks like flipper threw up.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4
ความหมาย
  คำนาม
 • the flat broad limb of aquatic animals specialized for swimming

 • a shoe for swimming; the paddle-like front is an aid in swimming (especially underwater)
  ชื่อพ้อง: fin,