เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

gray แปล

สัทอักษรสากล: [ grei ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: grayed   อดีตกาลสมบูรณ์: grayed   พหูพจน์: grays   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: graying   
"gray" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. ทึม
  ที่เกี่ยวข้อง: มัว ชื่อพ้อง: foggy, cloudy คำตรงข้าม: cloudless
  2) n. สีเทา
  3) adj. แก่มาก
  ที่เกี่ยวข้อง: เก่ามาก ชื่อพ้อง: ancient, antigue คำตรงข้าม: new, young
  4) vi. กลายเป็นสีเทา
ประโยค
 • เพราะแค่เศษหินสีเทา1 กก ก็มีค่าถึงยี่สิบล้านแล้ว
  Because this little gray rock sells for 20 million a kilo.
 • มาร์ค มาร์ค คุณรู้ไหมทำไมเกรย์ เลเวอร์ซันถึงตกลง?
  Mark? Mark? Do you know why Gray Leverson's falling?
 • อีกอย่าง รู้ไหม เรื่องเด็ก เขาสังเกตเห็นผมหงอกผม
  Plus, you know, the kid, he noticed some gray in my beard.
 • แม่ยังไม่แก่เลย แต่แม่ต้องฝังร่างของลูกเสียแล้ว
  ♪ Ain't even gray, but she buries her baby ♪
 • เห็นผมหงอกไหม ไม่มี นั่นสีบราวน์ร้อยเปอร์เซ็นต์
  Do you see any gray there? No. That's 100 percent chestnut brown.
 • ฉันเลือกสีเทา แต่เฮนรี่บอกว่า ฉันน่าจะเลือกสีดำ
  I picked out a gray one, even though henry said i should've picked out a black one.
 • จังโก้กับเพื่อนของเค้า ดร.ชูลส์ เป็นลูกค้าของฉัน
  Django and his friend in gray here, Dr. Schultz, are customers.
 • ฉันเคยคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นขาวกับดำ แต่นี่มัน เทา
  I'm used to things being black-and-white, and this is just... it's gray.
 • สำเนาชื่อของเรือสปีดโบ้ท ชื่อเดิมก็คือ กุหลาบเทา
  A copy of the title to the speedboat formerly known as the Rose Gray.
 • โอเค ถุงนมข้างนั้น ก็ไม่ได้ตลกเท่าไหร่หรอกนะครับ
  The guy with the gray soul patch?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • of an achromatic color of any lightness intermediate between the extremes of white and black; "the little grey cells"; "gray flannel suit"; "a man with greyish hair"
  ชื่อพ้อง: grey, greyish, grayish,

 • intermediate in character or position; "a grey area between clearly legal and strictly illegal"
  ชื่อพ้อง: grey,

 • used to signify the Confederate forces in the American Civil War (who wore grey uniforms); "a stalwart grey figure"
  ชื่อพ้อง: grey,

 • showing characteristics of age, especially having grey or white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded his hoary head"
  ชื่อพ้อง: grey, grey-haired, gray-haired, grey-headed, gray-headed, grizzly, hoar, hoary, white-haired,

 • คำกริยา
 • turn grey; "Her hair began to grey"
  ชื่อพ้อง: grey,

 • make grey; "The painter decided to grey the sky"
  ชื่อพ้อง: grey,

 • คำนาม
 • horse of a light gray or whitish color
  ชื่อพ้อง: grey,

 • clothing that is a grey color; "he was dressed in grey"
  ชื่อพ้อง: grey,

 • a neutral achromatic color midway between white and black
  ชื่อพ้อง: grayness, grey, greyness,

 • any organization or party whose uniforms or badges are grey; "the Confederate army was a vast grey"
  ชื่อพ้อง: grey,

 • the SI unit of energy absorbed from ionizing radiation; equal to the absorption of one joule of radiation energy by one kilogram of matter; one gray equals 100 rad
  ชื่อพ้อง: Gy,