เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

iambic แปล

การออกเสียง
"iambic" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ʌɪ'ambɪk]
  n.
  จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ
 • ialomița (river)    แม่น้ำยาโลมีตซา
 • iain turner    เอียน เทอร์เนอร์
 • ian ashbee    เอียน แอชบี
 • iain rogerson    เอียน รอเจอร์สัน
 • ian colin    เอียน โคลิน
 • iain de caestecker    เอียน เดอ แคสต์เกอร์
 • ian craft    เอียน คราฟต์
 • iaido    อิไอโด
 • ian curtis    เอียน เคอร์ติส
ประโยค
 • ช่วงหลังเขาเริ่มเคาะเป็นจังหวะ มาตราไอแอมพ์ 5 คณะ
  Oh, lately he's been knocking in iambic pentameter.
 • ฉันขอยกตัวอย่างสงครามเย็น เป็นบทกลอน
  I give you the Cold War in iambic pentameter.
 • ครูอยากให้เขียนเป็นกลอนห้าบทมั้ยคะ?
  Do you want this in iambic pentameter?
 • วันนี้ฉันต้องสอนเรื่องเชคสเปียร์ ฉันไม่อยากพูดอ้อแอ้ในคาบเรียนกลอน
  I have to teach Shakespeare today, and I don't think I should be slurring my way through the iambic pentameter.
 • ใครอยากจะพูดทวนสองสาม ประโยคหลังโคลงชุดเมื่อกี้นี้บ้าง จะได้รู้ว่าเค้าคนนั้นยังฟังอยู่?
  Now, who'd like to repeat the last few lines of iambic pentameter just to show they were paying attention?
ความหมาย
  คำนาม
 • a verse line consisting of iambs

 • คำคุณศัพท์
 • of or consisting of iambs; "iambic pentameter"