เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kanas lake แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ทะเลสาบคานาส
 • lake     1) n. ทะเลสาบ ที่เกี่ยวข้อง: บึงขนาดใหญ่ ชื่อพ้อง: loch, basin 2)
 • artificial lake    n. exp. ทะเลสาบเทียม [tha lē sāp thīem]
 • attersee (lake)    ทะเลสาบอัทเทอร์
 • beira lake    ทะเลสาบเบรา
 • bosten lake    ทะเลสาบโบสทัง
 • broad lake    n. ละหาน [la hān]
 • canandaigua lake    ทะเลสาปคาแนนไดกัว
 • cayuga lake    ทะเลสาบคายูกา
 • dian lake    ทะเลสาบเตียนฉือ
 • erhai lake    ทะเลสาบเอ๋อไห่
 • gatun lake    ทะเลสาบกาตูน
 • iliamna lake    ทะเลสาบอิลิแอมนา
 • indawgyi lake    ทะเลสาบอี้นดอจี้
 • inle lake    n. prop. ทะเลสาบอินเล
 • keuka lake    ทะเลสาบคิวคา