เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

languorous แปล

การออกเสียง
"languorous" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['læŋgərəs]
  adj.
  อ่อนแอ
  เซื่องซึม
  เงียบ
  อ่อนเปลี้ย
  หงอย
  เฉื่อยชา
 • languor    n. ความอ่อนเพลีย ที่เกี่ยวข้อง: ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ความเซื่องซึม, ความเชื่องช้า ชื่อพ้อง: weakness
 • languishment    n. ความอ่อนเพลีย ความซูบซีด ความอ่อนเปลี้ย ความเฉื่อยชา ความอิดโรย
 • languorously    อย่างเฉื่อยชา
 • languishing    adj. อ่อนกำลัง ที่เกี่ยวข้อง: อ่อนเพลีย ชื่อพ้อง: drooping
 • langur    ['laŋgə lan'gʊə] n. ค่าง [khāng]
 • languished    adj. เหี่ยว [hīo]
 • lang|data    มอดูล:lang|data
 • languish over    phrase. v. อ่อนแรงกับ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ ชื่อพ้อง: languish for, pine for, pine over
 • lang|documentor tool    มอดูล:lang|documentor tool
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • lacking spirit or liveliness; "a lackadaisical attempt"; "a languid mood"; "a languid wave of the hand"; "a hot languorous afternoon"
  ชื่อพ้อง: dreamy, lackadaisical, languid,