เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o-aew แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • โอ้เอ๋ว
 • aew dynamite    ออลอีลิตเรสต์ลิง: ไดนาไมท์
 • aew revolution    เออีดับเบิลยู เรโวลูชั่น
 • aew bash at the beach    เออีดับเบิลยู แบชแอทเดอะบิช
 • aew double or nothing    เออีดับเบิลยู ดับเบิลออร์น็อตธิง
 • aew tnt championship    เออีดับเบิลยู ทีเอ็นที แชมเปียนชิป
 • aew women's world championship    เออีดับเบิลยู วูเมนส์ เวิลด์ แชมเปียนชิป
 • aew world championship    เออีดับเบิลยู เวิลด์ แชมเปียนชิป
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • o and o notation    n. exp. สัญกรณ์โอใหญ่และโอเล็ก [ō yai lae ō lek]
 • o'o'clock    n. นาฬิกา
 • o.n.o    abbr. คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
 • shout at (s.o.) : yell at (s.o.)    v. ตะคอก [ta khøk]
 • ... o'clock    n. นาฬิกา [nā li kā]
 • apologize to … (s.o)    v. exp. ขอโทษต่อ... [khø thōt tø …]
 • arrest s.o.    v. จับตัว [jap tūa]