เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

overtax แปล

การออกเสียง:
"overtax" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. ทำให้ยากลำบาก
  ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เหนื่อยอ่อน
  2) vt. เก็บภาษีมากเกินไป
 • overtaken    1) vi. กริยาช่องที่ 3 ของ overtake 2) vt. กริยาช่องที่ 3 ของ overtake
 • overtake a car    v. exp. แซงรถ [saēng rot]
 • overthink    v. คิดมาก [khit māk]
 • overtake    1) vi. ตามทัน ที่เกี่ยวข้อง: ไล่ตามทัน ชื่อพ้อง: catch up with, overhaul 2) vt. ไล่ทัน ที่เกี่ยวข้อง: ไล่แซง ชื่อพ้อง: pass, outstrip 3) vi. ไล่ทัน ที่เกี่ยวข้อง: ไล่แซง ชื่อพ้อง: cat
 • overthrew    vt. กริยาช่องที่ 2 ของ overthrow
 • overt act    n. การแสดงออกอย่างชัดแจ้ง
 • overthrow    1) vt. ล้มล้างจากอำนาจ ชื่อพ้อง: bring down, dethrone 2) vt. ขว้างลูกไกลเกินไป 3) vt. ทำให้ล้ม ชื่อพ้อง: topple, overturn 4) n. การล้มล้างจากอำนาจ ที่เกี่ยวข้อง: การโค่นล้มจากอำนาจ ชื
 • overt    adj. ชัดเจน ที่เกี่ยวข้อง: โจ่งแจ้ง ชื่อพ้อง: manifest, open, obvious คำตรงข้าม: covert, concealed
 • overthrow a government    v. exp. - พลิกแผ่นดิน [phlik phaen din] - รัฐประหาร [rat tha pra hān]
ประโยค
 • ในสภาะวะแบบนี้ คุณไม่ควรจะเหนื่อยเกินไปนะ
  In this heat, you shouldn't overtax yourself.
 • คุณย่าก็ทำเท่าที่จะทำได้ และเธอไม่ควรจะให้เค้าทำงานมากเกินไป
  She'll do what she can, but you mustn't overtax her.
ความหมาย
  คำกริยา
 • tax excessively; "Don''t overtax my constituents!"