เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

pulicidae แปล

การออกเสียง:
"pulicidae" การใช้
คำแปลมือถือ
 • วงศ์พูลิซิแด
 • family pulicidae    วงศ์พูลิซิแด
 • pulicaria    สกุลพูลิคาเรีย
 • puli    n. สุนัขพันธุ์ขนาดกลาง
 • pulitzer    โจเซฟ พูลิตเซอร์ อักษรศาสตร์ อาชีพนักอักษรศาสตร์ ผลงานวรรณคดี สรรพหนังสือ พูลิตเซอร์
 • pulex    สกุลพูเลกซ์
 • pulitzer prize    n. รางวัลพูลิตเซอร์ ที่เกี่ยวข้อง: รางวัลสำหรับงานหนังสือพิมพ์ งานประพันธ์และดนตรี
 • pule    vi. คร่ำครวญ ที่เกี่ยวข้อง: ร้องครวญคราง
 • pulitzer prize for fiction winners    ผู้ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์สาขานวนิยาย
 • pulcinella    พูลชิเนลลา
 • pulitzer prize for fiction-winning works    รางวัลพูลิตเซอร์สาขาบันเทิงคดี