เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

q-tip แปล

การออกเสียง:
"q-tip" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง
  ชื่อพ้อง: cotton bud
 • on the q.t.    idm. อย่างเงียบๆ ที่เกี่ยวข้อง: อย่างลับๆ
 • tip    1) n. จุดปลายสุด ชื่อพ้อง: apex, peak คำตรงข้าม: bottom 2) n. ส่วนที่สวมปลาย 3) vt. ทำให้มีปลาย ที่เกี่ยวข้อง: จัดให้มีปลาย 4) vt. หุ้มปลาย 5) vt. เอาปลายออก 6) vi. เอียง 7) vt. ทำให้เอียง
 • cite q    มอดูล:cite q
 • coenzyme q    โคเอนไซม์คิว
 • i.q.    ไอคิว
 • john q.    จอห์น คิว ตัดเส้นตายนาทีมรณะ
 • maggie q    แม็คกี้ คิว
 • panasonic q    พานาโซนิค q
 • q (song)    คิว (เพลง)
 • q code    รหัสคิว
 • q fever    ไข้คิว โรคไข้คิว
 • q.c.    n. exp. ระบบควบคุมคุณภาพ [ra bop khūap khum khun na phāp]
 • q.v    abbr. ดู (คำย่อของ quod vide) ที่เกี่ยวข้อง: โปรดดู
 • quartile (q)    n. ควอร์ไทล์
 • sharam q    ชารัม คิว
ประโยค
 • ซิลิโคน ที่ใช้สำหรับเเก้ไขปลายจมูกโดยเฉพาะ
  Dry clean with Q-tip.