เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

q.v แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • abbr. ดู (คำย่อของ quod vide)
  ที่เกี่ยวข้อง: โปรดดู
 • on the q.t.    idm. อย่างเงียบๆ ที่เกี่ยวข้อง: อย่างลับๆ
 • t.v.    ทีวี เครื่องรับโทรทัศน์ โทรทัศน์
 • v.    สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ คนที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย ผู้ถูกหลอก ผู้ถูกโกง ผู้รับบาป คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่น
 • v.a.    พล.ร.ท. พลเรือโท
 • v.a.t    abbr. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax) ชื่อพ้อง: V.A.T
 • cite q    มอดูล:cite q
 • coenzyme q    โคเอนไซม์คิว
 • i.q.    ไอคิว
 • john q.    จอห์น คิว ตัดเส้นตายนาทีมรณะ
 • maggie q    แม็คกี้ คิว
 • panasonic q    พานาโซนิค q
 • q (song)    คิว (เพลง)
 • q code    รหัสคิว
 • q fever    ไข้คิว โรคไข้คิว
 • q-tip    n. ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง ชื่อพ้อง: cotton bud