เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

recovering แปล

การออกเสียง
"recovering" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การรื้อ
  ที่ฟื้นตัว
 • recoverer    เจ้าหน้าที่กู้ภัย
 • recovered patient    n. exp. ผู้ป่วยหายดี [phū pūay hāi dī]
 • recovery    n. การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ ชื่อพ้อง: restoration, resumption, rehabilitation
 • recovered    [rɪ'kʌvəd] adj. หายแล้ว [hāi laēo]
 • recovery agent    ตัวแทนในการกู้คืน
 • recoverable    adj. ซึ่งได้กลับคืนมา
 • recovery console    คอนโซลการกู้คืน
 • recover from    1) phrase. v. ได้คืน ที่เกี่ยวข้อง: เอาคืน 2) phrase. v. (สุขภาพ) ฟื้นคืน ที่เกี่ยวข้อง: กลับมาปกติ ชื่อพ้อง: get over, recuperate from
 • recovery log    แฟ้มบันทึกการกู้คืน
ประโยค
 • ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไง แต่ทุกๆคนกำลังฟื้น
  We don't know how, but everyone's recovering.
 • นางค่อยมีกำลังขึ้นแล้ว หบับสักตื่นก็จะดีขึ้นเอง
  She is recovering her strength, she will be fine once she sleeps it off.
 • เรื่องที่ นายกเทศมนตรี แลง,ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่
  Mayor Lang, Recovering From His Injuries,
 • พวกติดเหล้าแล้วอยากเลิก ก็ต้องการน้ำตาลเหมือนกัน
  Recovering alcoholics. They crave sugar.
 • การค้นหาอุปกรณ์ เป็นงานสำคัญอันดับหนึ่งของเรา
  Recovering this device is our number one priority.
 • เจ้าหนูนั่นจะฟื้นตัวได้ยังไง? หลังจากไปแบรนสัน
  How is that kid still recovering from Branson?
 • คุณเพิ่งฟื้นจากภาวะ ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำระดับกลาง
  Hey. So you're recovering from a moderate case of hypothermia.
 • พวกเขาจะสร้างรายได้และกู้คืนการลงทุนได้อย่างไร
  How do they are earning money and recovering their investment?
 • มีหลายอย่างที่ไม่น่าไว้ใจ ในการบำบัดผู้เสพยาเสพติด
  That's a lot of false hope to lay on a recovering addict.
 • กำลังกู้คืนรูปภาพและไฟล์ที่หายไปจากหน่วยความจำ ...
  Recovering lost pictures and files from memory ...
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • returning to health after illness or debility; "convalescent children are difficult to keep in bed"
  ชื่อพ้อง: convalescent,