เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabalo แปล

การออกเสียง
คำแปลมือถือ
  • ปลาขนาดใหญ่จำพวก tarponatlanticus
  • sabal    สกุลซาบอล
  • sabaism    การบูชาดวงอาทิตย์
  • saban of baekje    พระเจ้าซาบาน
  • sabaidee luang prabang    สะบายดี หลวงพะบาง
  • sabang, aceh    ซาบัง
  • sabahan    ชาวซาบาแฮน
  • sabangau national park    อุทยานแห่งชาติซาบาเงา
  • sabah, sarawak and labuan    n. prop. มาเลเซียตะวันออก [Mā lē sīa Ta wan øk]
  • sabaoth    กองทัพทหารประจำการที่ถาวร ทัพ กองทัพ พล