เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

shoo แปล

การออกเสียง
"shoo" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) int. คำอุทานเพื่อขับไล่หรือตะเพิด
  ที่เกี่ยวข้อง: ชู่
  2) vi. ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่
  3) vt. ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่
 • shoo-in    n. ตัวเต็ง ที่เกี่ยวข้อง: ตัวเก็ง
 • shoo away    phrase. v. ส่งเสียงไล่ ที่เกี่ยวข้อง: ร้องไล่ออกไป ชื่อพ้อง: shoo off
 • shoo fly    ต้นชูฟลาย
 • shoo off    phrase. v. ส่งเสียงไล่ ที่เกี่ยวข้อง: ร้องไล่ออกไป ชื่อพ้อง: shoo away
 • shonky    คุณภาพเลว ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี
 • shonichi    โชนิจิ
 • shonentai    โชเนนไต (วงดนตรีญี่ปุ่น)
 • shone    vt. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shine
 • shonan monorail    โชนันโมโนเรล
ประโยค
 • พาน้องไปเล่นน้ำที่ริมทะเลสิ ไปเล่นกันเถอะ
  Why don't you take him down and get his feet wet, all right? Shoo, go play.
 • เจ้านี่กวนใจข้าจริงๆ กับเรื่องแค่นี้ ไปซะ
  Why are you bothering me with such things? Shoo.
 • ฉันพูดเกี่ยวกับการได้ความจริง ชีวิตแห่งพระเจ้าเพื่อไล่ปีศาจออกไป
  I'm talkin' about gettin' a real, live man of God in here to shoo the evil away.
 • เดี๋ยวกูก็ไสจมูกมึงลงคอซะเลยนี่!
  Dude, I will shoo your nose down your throat!
 • ไปให้พ้นเลยไป ไปกวนคนอื่นโน่นไป
  Go on! Get out of here! Shoo!
 • มานี่เลย ตรงนั้นแหละ รออยู่นั่น
  Shoo, shoo, shoo! Come on, now. There, wait there.
 • มานี่เลย ตรงนั้นแหละ รออยู่นั่น
  Shoo, shoo, shoo! Come on, now. There, wait there.
 • มานี่เลย ตรงนั้นแหละ รออยู่นั่น
  Shoo, shoo, shoo! Come on, now. There, wait there.
 • อย่ามายุ่งกับฉัน นั่นแหละ ดีมาก
  Shoo! Leave me! That's it!
 • ฉันไม่ให้แกกินหรอกนะเจ้าตะกละ
  I'm not giving you any! You're one greedy brat! Shoo!
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำกริยา
 • drive away by crying `shoo!''
  ชื่อพ้อง: shoo off, shoo away,