เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

tightlipped แปล

การออกเสียง:
"tightlipped" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ซึ่งหุบปาก
  ซึ่งไม่พูด
  ซึ่งปิดปากเงียบ
  ซึ่งรูดซิปปาก
 • tightfitting    ซึ่งรัดแนบเนื้อ
 • tightfistedness    ความตระหนี่ถี่เหนียว
 • tightly    1) adv. อย่างคับแน่น 2) adv. อย่างแน่นหนา 3) adv. อย่างเข้มงวด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างเข้มงวดกวดขัน ชื่อพ้อง: strictly
 • tightfisted    adj. ซึ่งรัดรูป ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งพอดีตัว
 • tightly coiled    ที่เป็นม้วนขด ที่ขดตัว
 • tighten up    ผ่อนออก ทําให้คลายลง
 • tightly fitting    ซึ่งรัดแนบเนื้อ
 • tighten relations    v. exp. กระชับสัมพันธ์ [kra chap sam phan]
 • tightness    1) n. ความแน่น ที่เกี่ยวข้อง: ความคับ ชื่อพ้อง: tautness 2) n. ความตระหนี่ ที่เกี่ยวข้อง: ความใจแคบ ชื่อพ้อง: meanness, minginess, niggardliness 3) n. ความฝืดตัว (ของเงิน) ที่เกี่ยวข้
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • inclined to secrecy or reticence about divulging information; "although they knew her whereabouts her friends kept close about it"
  ชื่อพ้อง: close, closelipped, closemouthed, secretive,