เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

tightly แปล

สัทอักษรสากล: [ 'taitli ]  การออกเสียง
"tightly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adv. อย่างคับแน่น
  2) adv. อย่างแน่นหนา
  3) adv. อย่างเข้มงวด
  ที่เกี่ยวข้อง: อย่างเข้มงวดกวดขัน ชื่อพ้อง: strictly
ประโยค
 • คุณสามารถจินตนาการว่าแน่น หินอ่อนที่จะต้องได้รับ?
  Can you imagine how tightly packed that marble must have been?
 • ฉันจะยึดเธอไว้กับฉัน และจะทำให้เธอมีความสุขให้ได้
  I'm going to hold on to her tightly... and make her happy.
 • พ่อกับแม่โอบกอดฉันไว้ในอ้อมแขนเพื่อปกป้องฉัน
  Both of them held me so tightly in their embrace.
 • ปิดริมฝีปากให้สนิทเท่าที่จะทำได้ แล้วเป่าออกมาแรงๆ
  Close your lips as tightly as you can and then blow hard.
 • และผมก็จำได้ว่า ทันใดนั้นมือของเธอก็บีบมือผมซะแน่น
  And then I remember, her hand suddenly gripped mine so tightly that I
 • ขนาดเล็กและเบาที่ปิดสนิทและง่ายในการบำรุงรักษา
  Small and light, tightly sealed, easy in maintenance.
 • มินต์ลิฟท์ สามารถยึดติดกับเซลล์ผิวอย่างแน่นหนา
  It anchors tightly to the skin
 • ◆ เครื่องสามารถประทับตราถุงในความหนาหนาแน่นมาก
  ◆ Machine can seal bags in thick thickness very tightly.
 • บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ถ้าหากทึบแสงได้จะยิ่งดี
  Put them into a tightly closed container. Even better if the container is opaque.
 • หลอดเสียงไม่ได้เชื่อมต่อแน่นกับเครื่องช่วยฟัง
  The sound tube isn't connected tightly with the hearing aid.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • securely fixed or fastened; "the window was tightly sealed"

 • in a tight or constricted manner; "a tightly packed pub"

 • securely fixed or fastened; "the window was tightly sealed"

 • in a tight or constricted manner; "a tightly packed pub"