เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

watch แปล

สัทอักษรสากล: [ wɔtʃ ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: watched   อดีตกาลสมบูรณ์: watched   พหูพจน์: watches   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: watching   
"watch" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. นาฬิกาข้อมือ
  2) n. การเฝ้าดู
  ที่เกี่ยวข้อง: การเฝ้าระวัง ชื่อพ้อง: guard, lookout, surveillance
  3) vi. ดู
  ที่เกี่ยวข้อง: คอยดู, เฝ้าดู
  4) vt. ดู
  ที่เกี่ยวข้อง: คอยดู, เฝ้าดู
 • be on the watch    v. - ระแวดระวัง [ra wēt ra wang]
 • on the watch    ไหวตัว ไม่สามารถหลับได้ เฝ้า ไม่ได้หลับ ตื่นอยู่ ตื่นตัว
 • on the watch for    idm. ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: เฝ้าระวังบางคนหรือบางสิ่ง
 • watch for    phrase. v. มองหา ที่เกี่ยวข้อง: หา
 • analog watch    นาฬิกาข้อมืออนาล็อก
 • apple watch    แอปเปิลวอตช์
 • close watch    การตรวจตรา การควบคุมดูแล
 • day watch    คนทำงานกะกลางวัน คนทำงานกะเช้า
 • death watch    การเฝ้าพยาบาลก่อนตาย
 • digital watch    นาฬิกาข้อมือดิจิตอล
 • dive watch    n. exp. นาฬิกาดำน้ำ [nā li kā dam nām]
 • diving watch    n. exp. นาฬิกาดำน้ำ [nā li kā dam nām]
 • first watch    ยามแรก ปฐมยาม ยามต้น
 • fix a watch    v. exp. ซ่อมนาฬิกา [sǿm nā li kā]
 • game & watch    เกมกด
ประโยค
 • แต่ว่าฮาร์ริสจับตามองฉันเหมือนเป็นผู้คุมนักโทษ
  But I've got Harris watching me like a prison guard.
 • เราก็แค่ต้องดูแลเด็กๆให้พวกเขาสักสองสามชั่วโมง
  We're only gonna watch their kids for a couple hours.
 • วันนี้เธอมาดูแล เอ็ม.เจ. ให้ และเธอดูจะหัวเสียนิดๆ
  She was over watching M.J. today and she seemed a little upset.
 • ผมหวังว่าจะทำให้เด็กมองถนนแทนที่จะจ้องโทรศัพท์
  I'm hoping I can scare kids into watching the road instead of their cell phones.
 • #ฉันเห็นที่เธอมองฉัน เห็นฉันตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆ#
  I watch you look at me Watch my fever growing
 • #ฉันเห็นที่เธอมองฉัน เห็นฉันตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆ#
  I watch you look at me Watch my fever growing
 • ผมชอบที่จะนั่งบนโซฟาแล้วดูหนังเรื่องโปรดดีกว่า
  I like sitting on the sofa and watching movies the best!
 • ชุดนอนชุดใหม่ให้ฉัน แล้ว .. เราก็นั่งดูหนังเก่ากัน
  And she'd buy me a new pair of flannel pajamas, and... we'd just watch old movies.
 • ผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็ตามอาจจะจับตามองถนนอยู่
  The terrorists, or whatever could be watching the roads.
 • คุณต้องการจะดูวิดีโอกระจอกให้มีฉากมหากาพย์หรือ
  You want to watch a grainy video and have an epiphany.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a purposeful surveillance to guard or observe
  ชื่อพ้อง: vigil,

 • the rite of staying awake for devotional purposes (especially on the eve of a religious festival)
  ชื่อพ้อง: vigil,

 • a small portable timepiece
  ชื่อพ้อง: ticker,

 • a person employed to keep watch for some anticipated event
  ชื่อพ้อง: lookout, lookout man, sentinel, sentry, spotter, scout, picket,

 • a period of time (4 or 2 hours) during which some of a ship''s crew are on duty

 • the period during which someone (especially a guard) is on duty

 • คำกริยา
 • find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
  ชื่อพ้อง: determine, check, find out, see, ascertain, learn,

 • observe with attention; "They watched as the murderer was executed"
  ชื่อพ้อง: look on,

 • observe or determine by looking; "Watch how the dog chases the cats away"

 • look attentively; "watch a basketball game"

 • see or watch; "view a show on television"; "This program will be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a show on Broadway"; "see a movie"
  ชื่อพ้อง: view, see, catch, take in,

 • be vigilant, be on the lookout or be careful; "Watch out for pickpockets!"
  ชื่อพ้อง: look out, watch out,

 • follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby, please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed the men with the binoculars"
  ชื่อพ้อง: observe, follow, watch over, keep an eye on,