เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wave แปล

สัทอักษรสากล: [ weiv ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: waved   อดีตกาลสมบูรณ์: waved   พหูพจน์: waves   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: waving   
"wave" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vi. โบกมือ
  ที่เกี่ยวข้อง: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ ชื่อพ้อง: beckon, motion, greet
  2) vt. โบกมือ
  ที่เกี่ยวข้อง: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
  3) vt. โบกไปมา
  ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขึ้นๆลงๆ ชื่อพ้อง: flap, flutter, wag
  4) vi. เป็นลอน
  ที่เกี่ยวข้อง: เป็นคลื่น
  5) vt. ทำให้เป็นลอน
  ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หยักเป็นลอน
  6) n. คลื่น
  ที่เกี่ยวข้อง: ระลอกคลื่น
  7) n. การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
 • no wave    โนเวฟ
 • wave at    phrase. v. โบกมือทักทาย ที่เกี่ยวข้อง: โบกทักทาย
 • wave on    phrase. v. ให้สัญญาณเพื่อเคลื่อนที่ต่อไป ที่เกี่ยวข้อง: โบกให้สัญญาณเคลื่อนที่
 • wave to    phrase. v. โบกมือให้ ชื่อพ้อง: wave at
 • acoustic wave    คลื่นเสียง
 • alpha wave    คลื่นอัลฟา
 • audio wave    n. exp. คลื่นเสียง [khleūn sīeng]
 • beta wave    คลื่นเบต้า
 • big wave    n. exp. คลื่นลูกใหญ่ [khleūn lūk yai]
 • blast wave    คลื่นกระแทก
 • body wave    n. exp. คลื่นในตัวกลาง [khleūn nai tūa klāng]
 • brain wave    คลื่นสมอง
 • carrier wave    n. exp. คลื่นพาหะ [khleūn phā ha]
 • cold wave    n. exp. คลื่นความหนาว [khleūn khwām nāo]
 • compressional wave    n. exp. คลื่นอัด [khleūn at]
ประโยค
 • มันเป็นค่าที่จะรักษาหน้าของซุปเปอร์สตาร์เกาหลี
  This is the price for saving the face of the Korean Wave star.
 • คุณสามารถได้ยินสนามของการ เปลี่ยนแปลงนกหวีดรถไฟ
  You can tell whether the star is coming or going from the changing pitch of the light waves.
 • รึอยากไปนั่งพี๊บุหรี่ อยู่กับพวกสมองกลวงมากกว่า?
  What, you'd rather be waving pom-poms at a bunch of dumb jocks?
 • และคุณสละสิทธิของคุณในการมีที่ปรึกษาใช่หรือไม่ ?
  And you wave your right to councel, correct?
 • คลื่นสัญญานอัลฟ่าและเบต้า ถูกตรวจจับได้อีกครั้ง
  Another spike in alpha and beta waves detected.
 • ดังนั้นเราถึงใช้คลื่นวิทยุ อย่างที่ปีเตอร์แนะนำ
  So you're using radio waves like Peter suggested?
 • นักเซิร์ฟมาแคลิฟอร์เนีย ต้องไปโต้คลื่นชัวร์ป้าด
  There's no way he'd come to Cali and not check out the waves.
 • พวกเขาอยู่ในรถ ตอนที่คลื่นนั่นกระแทก รถพลิกคว่ำ
  They were in a rover when the shock wave hit, flipped over a ridge.
 • ความโค้งของคลื่น เกลียวเปลือกหอย ปล้องของสับปะรด
  The curve of a wave, the spiral of a shell, the segments of a pineapple.
 • ตรวจวัดคลื่นอัลฟา ความถี่ขณะพัก กลุ่มเซลล์ประสาท
  Measuring alpha waves, resting rates, neuron clusters.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a movement like that of a sudden occurrence or increase in a specified phenomenon; "a wave of settlers"; "troops advancing in waves"

 • a hairdo that creates undulations in the hair

 • the act of signaling by a movement of the hand
  ชื่อพ้อง: waving, wafture,

 • (physics) a movement up and down or back and forth
  ชื่อพ้อง: undulation,

 • one of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water)
  ชื่อพ้อง: moving ridge,

 • something that rises rapidly; "a wave of emotion swept over him"; "there was a sudden wave of buying before the market closed"; "a wave of conservatism in the country led by the hard right"

 • a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures); "a heat wave"

 • an undulating curve
  ชื่อพ้อง: undulation,

 • คำกริยา
 • set waves in; "she asked the hairdresser to wave her hair"

 • signal with the hands or nod; "She waved to her friends"; "He waved his hand hospitably"
  ชื่อพ้อง: beckon,

 • twist or roll into coils or ringlets; "curl my hair, please"
  ชื่อพ้อง: curl,

 • move or swing back and forth; "She waved her gun"
  ชื่อพ้อง: brandish, flourish,

 • move in a wavy pattern or with a rising and falling motion; "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the beach"
  ชื่อพ้อง: roll, undulate, flap,