เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

xanthophyll แปล

การออกเสียง
"xanthophyll" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ลูทีน
  รงควัตถุในพืชที่มีสีเหลือง
  แซนโธฟีล
 • xanthophyl    ลูทีน รงควัตถุในพืชที่มีสีเหลือง แซนโธฟีล
 • xanthophyceae    ชั้นแซนโทฟีเซีย
 • xanthophylls    ไวโอลาแซนทิน เซียแซนทิน ลูทีน แอนเทอราแซนทิน แอสตาแซนทิน แคนทาแซนทิน แซนโทฟิลล์ นีโอแซนทิน
 • xanthophobia    n. exp. โรคกลัวสีเหลือง [rōk klūa sī leūang]
 • xanthophyllum ellipticum    ชุมแสงน้ำ
 • xanthomonas    สกุลแซนโทโมแนส
 • xanthophyllum lanceatum    n. ชุมแสง [chum saēng]
 • xanthomonad    ซานโทโมแนด
 • xanthopsia    อาการเห็นเป็นสีเหลือง
ประโยค
 • ตรวจสอบระบุว่า ฟูโคซานแซนเป็นสารสกัดจากเม็ดสีที่เรียกว่าแซนโทฟิลที่มาจากสาหร่ายสีน้ำตาลและแหล่งจากทะเลอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วฟูโคซานแซนตินจะพบในสาหร่ายวาคาเมะและฮิคิจิ
  Examine states that fucoxanthin is a pigment extract called a xanthophyll that comes specifically from brown seaweed and certain other marine-based sources. Most commonly, fucoxanthin is found in wakame and hikiji seaweed.
ความหมาย
  คำนาม
 • yellow carotenoid pigments in plants and animal fats and egg yolks
  ชื่อพ้อง: xanthophyl, lutein,