เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

xanthopsia แปล

การออกเสียง
"xanthopsia" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อาการเห็นเป็นสีเหลือง
 • xanthophyllum lanceatum    n. ชุมแสง [chum saēng]
 • xanthophyllum ellipticum    ชุมแสงน้ำ
 • xanthorrhoeaceae    วงศ์แซนโทร์โรอีเซีย
 • xanthophylls    ไวโอลาแซนทิน เซียแซนทิน ลูทีน แอนเทอราแซนทิน แอสตาแซนทิน แคนทาแซนทิน แซนโทฟิลล์ นีโอแซนทิน
 • xanthorroea    สกุลแซนโทร์โรเอีย
 • xanthophyll    ลูทีน รงควัตถุในพืชที่มีสีเหลือง แซนโธฟีล
 • xanthos    คซันโทส
 • xanthophyl    ลูทีน รงควัตถุในพืชที่มีสีเหลือง แซนโธฟีล
 • xanthosoma    สกุลซานโทโซมา
ความหมาย
  คำนาม
 • visual defect in which objects appear to have a yellowish hue; sometimes occurs in cases of jaundice