เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zacharias แปล

การออกเสียง
"zacharias" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ซาคาไรอัส
 • konrad zacharias lorenz    ลอเรนซ์ คอนราด ลอเรนซ์ คอนราด ซาชาเรียส ลอเรนซ์
 • zach kirkhorn    แซช เคิร์กฮอร์น
 • zacco platypus    ปลาน้ำหมึกจีน
 • zachary    ซะคารีอัส
 • zacco (fish)    สกุลแซกโก
 • zachary levi    แซคารี ลีวาย
 • zacatecas    ซาคาทีคาส
 • zachary quinto    แซคารี ควินโต
 • zac efron    แซค แอฟรอน
 • zachary taylor    เทย์เลอร์ ประธานาธิบดีเทย์เลอร์
ประโยค
 • แล้วเข้าไปในเรือนของเศคาริยาห์ทักทายปราศรัยนางเอลีซาเบธ
  1:40 and entered into the house of Zacharias, and saluted Elizabeth.
 • 40 แล้วเข้าไปในเรือนของเศคาริยาห์ทักทายปราศรัยนางเอลีซาเบธ
  And entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.
 • 40 แล้วเข้าไปในเรือนของเศคาริยาห์ทักทายปราศรัยนางเอลีซาเบธ
  40 And entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.
 • 12 เมื่อเศคาริยาห์เห็นก็ตกใจกลัว
  And when Zacharias saw , he was troubled, and fear fell upon him.
 • ก็ ฉันขอโทษที่มันไม่สะดวก คุณแซ็คคาไรอัส แต่ก็อย่างที่ฉันบอก ฉันยุ่งอยู่
  Well, I'm so sorry for the inconvenience, Mr. Zacharias, but like I say, I've been busy.
 • ฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเศคาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน
  1:21 And the people were waiting for Zacharias and were surprised because he was in the Temple for such a long time.
 • 21 ฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเศคาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน
  21 And the people waited for Zacharias, and marvelled that he tarried so long in the temple.
 • 21 ฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเศคาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน
  And the people waited for Zacharias, and marvelled that he tarried so long in the temple.
 • โรเบิร์ต เจมส์ แซ็คคาไรอัส
  Robert James Zacharias, man
 • สวัสดี บ๊อบบี้ แซ็คคาไรอัส
  Good. Bobby Zacharias
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3