เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zdv แปล

การออกเสียง:
"zdv" การใช้
คำแปลมือถือ
  • ซิโดวูดีน
  • zbrush    ซีบรัช
  • zbit    เซตตะบิต
  • zdzieszowice    ซแจชอวิตแซ
  • zb    เซตตะไบต์
  • ze-brano    (ไม้) ไม้ตระกูล distemonanthus benthamiapus มีชื่อเรียกว่า "Zebra wood" เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่มาก เป็นไม้พื้นเมืองแถบฝั่งทะเลตะวันตกของแอฟริกา ลักษณะเนื้อไม้แข็ง มีลายสีน้ำตาลทำให้เนื้อไม้สวยและมีราคาสู
  • zazaki wikipedia    วิกิพีเดียภาษาซาซากิ
  • ze:a    ชิลเดรนออฟเอมไพร์
  • zazaki    ภาษาซาซากิ
  • zea    สกุลซี