เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accuse of แปล

การออกเสียง:
"accuse of" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. กล่าวหาว่า
  ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • accuse     1) vt. กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวโทษ, ปรักปรำ ชื่อพ้อง: blame,
 • accuse wrongfully    v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accuse wrongly    1. v. พาโล [phā lō] 2. v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accusatory    ซึ่งฟ้องร้อง ซึ่งกล่าวหา
 • accusatorial    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง ที่ถูกฟ้อง เกี่ยวกับผู้กล่าวหา
 • accusative case (in thai grammar)    n. กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accused    1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted, blamed 2) n. ผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้อง: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
 • accusative case    กรรมการก
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
ประโยค
 • หากเห็นว่าพ้นผิดทุกข้อกล่าวหา
  Those in favor of clearing the accuse of all charges.
 • ภายหลังพวกเขาถูกเรียกตัวเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
  After that, they had got summons that asks them to report themselves at Phayatai Police Station. To be more precise, they were charged in the accuse of defamation by publication on that day.
 • 4 ราวแขวนผ้าอัตโนมัติ , ปรับปรุงการสร้างแบบจำลองสวยและทันสมัย, แยกและการกล่าวหาในลำดับที่สะดวกในการใช้;
  Automatic Ceiling Cloth Hanger, streamline modeling, pretty and fashionable, separate and accuse of in order convenient to use;