เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accused แปล

การออกเสียง
"accused" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
  ชื่อพ้อง: arraigned, indicted, blamed
  2) n. ผู้ต้องหา
  ที่เกี่ยวข้อง: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
 • be accused    1. v. ต้องหา [tǿng hā] 2. v. exp. ถูกฟ้อง [thūk føng]
 • be accused (with)    v. exp. ต้องคดี [tǿng kha dī]
 • be accused of    v. exp. ต้องหาว่า [tǿng hā wā]
 • the accused    จําเลย ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสงสัย ผู้ต้องสงสัย
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • be wrongly accused    v. exp. ถูกใส่ความ [thūk sai khwām]
 • beat up the accused    v. exp. ซ้อมผู้ต้องหา [søm phū tǿng hā]
 • defend an accused    v. exp. - แก้คดีให้แก่จำเลย [kaē kha dī hai kaē jam loēi] - แก้ต่างให้แก่จำเลย [kaē tāng hai kaē jam loēi]
 • question an accused    v. exp. ซักจำเลย [sak jam loēi]
 • the accused denied everything    n. exp. จำเลยให้การปฏิเสธ [jam loēi hai kān pa ti sēt]
 • accuse wrongly    1. v. พาโล [phā lō] 2. v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accuse wrongfully    v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accuse of    phrase. v. กล่าวหาว่า ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • accuser    n. ผู้กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: prosecutor, plaintiff, objector
 • accuse    1) vt. กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวโทษ, ปรักปรำ ชื่อพ้อง: blame, charge 2) vt. ฟ้องร้อง ที่เกี่ยวข้อง: ฟ้องศาล ชื่อพ้อง: charge
 • accusing    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
ประโยค
 • จะถูกกล่าวหาว่าทุจริตมันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญ
  To be falsely accused is a gut-ripping experience.
 • ความผิดทั้งหลายนี้ จำเลยยอมรับสารภาพหมดแต่โดยดี
  Of all these crimes the accused has made a full spontaneous confession.
 • พวกเราจะไปไหนกันได้? ผมว่าข้ออ้างนั่นฟังขึ้นสุดๆ
  Where are we supposed to go? [chang sniffles] I'll recommend that the accused
 • เดล บาร์บาร่า ถูกตั้งข้อหา จงใจฆ่า จูเลีย ซัมเวย์
  Dale Barbara stands accused of the attempted murder of Julia Shumway.
 • นังสารเลวนั้น กล่าวหาว่าฉัน เผาบ้านของเทรดเวลล์
  The bitch practically accused me of burning down Treadwell's house.
 • อย่างหนึ่ง เธอสงสัยว่าพ่อของคุณ เป็นผู้ต้องสงสัย
  The things she accused your father of are preposterous.
 • สตริงเกอร์กล่าวหาว่า เขาอยากได้ ธงนั้นไว้คนเดียว
  Stringer accused him of hunting for the flag on his own.
 • และตอนนี้ลูกมาบอกพ่อว่า พ่อกล่าวหาเธอในสิ่งที่
  And now you're telling me that I accused her of something that
 • ทุกคนถูกกล่าวหาตั้งแต่ คุณนายเวลช์ โอบาม่า และเธอ
  Everyone's being accused from Mrs. Welch to Obama to you.
 • "เมื่อจำเลยป้องกันตนเองจากผู้เป็นพวกรักร่วมเพศ
  "when the accused is defending himself against a known homosexual.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a defendant in a criminal proceeding