เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accuse แปล

สัทอักษรสากล: [ ə'kju:z ]  การออกเสียง
"accuse" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. กล่าวหา
  ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวโทษ, ปรักปรำ ชื่อพ้อง: blame, charge
  2) vt. ฟ้องร้อง
  ที่เกี่ยวข้อง: ฟ้องศาล ชื่อพ้อง: charge
 • accuse of    phrase. v. กล่าวหาว่า ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • accuse wrongfully    v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accuse wrongly    1. v. พาโล [phā lō] 2. v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accusatory    ซึ่งฟ้องร้อง ซึ่งกล่าวหา
 • accusatorial    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง ที่ถูกฟ้อง เกี่ยวกับผู้กล่าวหา
 • accusative case (in thai grammar)    n. กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accusative case    กรรมการก
 • accusative    [ə'kjuːzətɪv] n. กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accused    1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted, blamed 2) n. ผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้อง: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
ประโยค
 • บ้าจริง แล้วคุณหาว่าฉันไม่จัดการกับความเป็นจริง
  This is such bullshit, and you accuse me of not dealing with reality?
 • ทำไมพี่ถึงได้ทำฃNอย่างกับเขาเป็นผู้ร้ายลักพาตัว?
  So, why did you accuse the man of being a kidnapper?
 • ครั้งหน้านายกล่าวหาว่า ฉันเป็นเม็ก ไรอันก็ได้นะ
  Next time you can accuse me of being Meg Ryan.
 • คราวหน้าจะกล่าวหาใคร เอาหลักฐานมาด้วย เข้าใจมั้ย!
  Next time you accuse one of my teachers of stealing, you better have some evidence.
 • คุณแทบจะไม่สามารถฟ้อง ข้าพเจ้าของการเป็นชนชั้น
  You could hardly accuse me of being racist.
 • ผู้พิพากษาชูลเลอร์ เป็นคนที่ได้รับการนับถือมาก
  We can't just walk in there and accuse him of serial murder.
 • อย่ามาต่อว่าผมต่อหน้าลูกแบบนั้นอีก คุณเข้าใจมั้ย
  Don't you ever accuse me of that again in front of the kids. You understand me?
 • ใครก็ไม่อาจกล่าวหาว่าคุณ ไม่ฉลาดได้หรอก ที่รัก
  No one can accuse you of being an underachiever, my dear.
 • ชาร์ลี เราจะไม่กล่าวหาเธอถ้าเราไม่มีหลักฐานชัดเจน
  Charlie, we wouldn't accuse you unless we had concrete evidence,
 • คุณกล้าดียังไงมากล่าวหาผม ว่าผมทำร้ายลูกชายตัวเอง?
  How dare you accuse me of harming my own son? !
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยา
 • bring an accusation against; level a charge against; "The neighbors accused the man of spousal abuse"
  ชื่อพ้อง: impeach, incriminate, criminate,

 • blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against; "he charged the director with indifference"
  ชื่อพ้อง: charge,