เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bond แปล

สัทอักษรสากล: [ bɔnd ]  การออกเสียง
"bond" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. ผูกมัด
  2) n. ข้อผูกมัด
  ที่เกี่ยวข้อง: พันธนาการ ชื่อพ้อง: obligation
 • american bond    การเรียงอิฐแบบเดียวกับที่ว่า Common bond คือเรียงทางด้านกว้าง 1 แถว สลับกับการเรียงทางยาวของอิฐ 5-6 แถว ใช้เรียงกับกำแพงที่มีความหนาอย่างน้อย 1 แผ่นอิฐ
 • amortizing bond    n. exp. ตราสารหนี้ชนิดทยอยคืนเงินต้น [trā sān nī cha nit tha yøi kheūn ngoēn ton]
 • asia bond    n. exp. พันธบัตรเอเชีย [phan tha bat Ē chīa]
 • asian bond    n. exp. ตลาดพันธบัตรเอเชีย [ta lāt phan tha bat Ē chīa]
 • baht bond    n. exp. - พันธบัตรเงินบาท [phan tha bat ngoen bāt] - หุ้นกู้สกุลเงินบาทบาท [hun kū sa kun ngoen bāt]
 • bail bond    n. เงินประกัน [ngoen pra kan]
 • bearer bond    n. พันธบัตรที่จ่ายให้ผู้ถือมาเท่านั้น
 • bid bond    หนังสือค้ำประกันซองประกวดราคา
 • bond (band)    บอนด์ (วงดนตรี)
 • bond (finance)    ตราสารหนี้
 • bond breaking    n. exp. การสลายพันธะ [kān sa lāi]
 • bond certificate    ใบแทนพันธบัตร พันธบัตร
 • bond convexity    ภาวะคอนเวกซ์ (เศรษฐศาสตร์)
 • bond debenture    n. exp. ใบกู้เงิน [bai kū ngoen]
 • bond discount    n. exp. ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ [suan tam kwā mūn khā hun kū] [suan tam kwā mūn la khā hun kū]
ประโยค
 • ใส่ทักซิโดสีขาว หรื่อ เจมส์ บอนด์ ใส่ ทักซิโด สีดำ
  Would you go Bogart with the white tux, or would you go Bond with the black tux?
 • ผมยังชอบมันอยู่ แต่นักค้าพันธบัตรเป็นอาชีพเสริม
  I still like it, but bond trading's my fallback.
 • อาศัยพื้นเพที่คล้ายกัน เพื่อตีสนิทกับเหยื่อเหรอ
  Uses a similar background to bond with the victims?
 • เราต้องการคาถาที่สามารถทำลาย พันธะของแวมไพร์ได้
  We need a spell that could break a vampire sire bond.
 • หนังจะสร้างต่อได้ก็ต่อเมื่อ แพทริคยังอยู่ในกรอบ
  The movie only keeps its completion bond if Patrick stays sober.
 • ฉันอยากรู้ว่าอะไรกันดลใจ ให้เธอพบกับคุณบอนด์ได้
  How much do you know about Bond, Camille, because he's rather a tragic case
 • ฉันบอกให้สนิทกันไว้ ไม่ใช่ติดกันเป็นปลิงขนาดนี้!
  I said I wanted you to bond. Not become the human centipede.
 • สิ่งที่แน่นอนคือการจัดอันดับ เครดิตนี้ พันธบัตร?
  What exactly is the credit rating on this bond?
 • บอนด์ , คุณข้ามประเด็นเรื่องฆ่าหน่วยอารักขาพิเศษ
  Bond, are you missing the fact that you killed a member of special branch.
 • คุณเป็นคนเดียวที่สามารถผสมกับไวรัส ที ได้สำเร็ว
  You were the only one to successfully bond with the T virus..
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a connection that fastens things together
  ชื่อพ้อง: attachment,

 • a restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner)
  ชื่อพ้อง: shackle, hamper, trammel,

 • the property of sticking together (as of glue and wood) or the joining of surfaces of different composition; "the mutual adhesiveness of cells"; "a heated hydraulic press was required for adhesion"
  ชื่อพ้อง: adhesiveness, adhesion, adherence,

 • an electrical force linking atoms
  ชื่อพ้อง: chemical bond,

 • (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman if an accused person fails to appear in court for trial; "the judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was furnished by an alderman"
  ชื่อพ้อง: bail, bail bond,

 • a certificate of debt (usually interest-bearing or discounted) that is issued by a government or corporation in order to raise money; the issuer is required to pay a fixed sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the principal
  ชื่อพ้อง: bond certificate,

 • a connection based on kinship or marriage or common interest; "the shifting alliances within a large family"; "their friendship constitutes a powerful bond between them"
  ชื่อพ้อง: alliance,

 • a superior quality of strong durable white writing paper; originally made for printing documents
  ชื่อพ้อง: bond paper,

 • คำกริยา
 • stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
  ชื่อพ้อง: adhere, hold fast, bind, stick, stick to,

 • bring together in a common cause or emotion; "The death of their child had drawn them together"
  ชื่อพ้อง: bring together, draw together,

 • issue bonds on

 • create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child"
  ชื่อพ้อง: bind, tie, attach,