เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamelled wire แปล

การออกเสียง:
"enamelled wire" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ลวดไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสีหรือน้ำยาต่างฉนวน
 • wire     1) n. ลวด ที่เกี่ยวข้อง: สายโลหะ 2) n. สายไฟ ที่เกี่ยวข้อง:
 • enamelled basin    n. exp. อ่างเคลือบ [āng khleūap]
 • enamelled pan    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamelled paper    กระดาษเคลือบสี
 • enamelled pot    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • wire for    phrase. v. เดินสายสำหรับ
 • wire in    phrase. v. เดินสายเข้ามา
 • acetate wire    สายไฟที่ใช้ ceilulose tetracrtate เป็นฉนวนหุ้ม
 • active wire    ลวดทองแดงที่ใช้พันทุ่นอาร์มาเจอร์ของไดนาโมหรือมอเตอร์
 • annealed wire    ลวดโลหะที่ทำการเผาหรือชุบให้อ่อนตัวแล้ว
 • barbed wire    n. ลวดหนาม [lūat nām]
 • binding wire    ลวดผูกเหล็ก
 • brance wire    (ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่
 • capacity of wire    ความจุของกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดหรือสายไฟ
 • chicken wire    ตาข่ายกรงไก่ ผ้าตาข่ายลวดโลหะ
ประโยค
 • เราสามารถผลิตลวดเคลือบโดยเราเอง, ลวดทองแดงและลวดอลูมิเนียม
  We can produce enamelled wire by ourself, copper wire and aluminium wire.
 • ขดลวดโซลินอยด์: คุณภาพสูงเคลือบลวด
  Solenoid Coil: High quality enamelled wire
 • วัสดุ: อลูมิเนียม, SS304, ลวดเคลือบ
  Material: Aluminum, SS304, Enamelled wire
 • อลูมิเนียม, SS304, ลวดเคลือบ
  Aluminum, SS304, Enamelled Wire