เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamine แปล

การออกเสียง
"enamine" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อีนาไมน์
 • enamelware    n. เครื่องเคลือบ ชื่อพ้อง: porcelain
 • enamelling    การเคลือบ ศิลปะการเคลือบ งานเคลือบ
 • enamor    vt. ทำให้ลุ่มหลง (คำทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หลงรัก ชื่อพ้อง: captivate, charm
 • enamelled wire    ลวดไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสีหรือน้ำยาต่างฉนวน
 • enamored    อยู่ความรัก เกี่ยวกับความรัก เจ้าชู้ ซึ่งลุ่มหลง ซึ่งหลงใหล ชอบรัก แสดงความรัก
 • enamelled pot    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamour    vt. ทำให้หลงรัก ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ลุ่มหลง ชื่อพ้อง: captivate, charm
 • enamelled paper    กระดาษเคลือบสี
 • enamour of    phrase. v. รักอยู่กับ ที่เกี่ยวข้อง: ตกหลุมรัก
ความหมาย
  คำนาม
 • an amine containing the double bond linkage -C=C-N-