เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hadrian แปล

การออกเสียง
"hadrian" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แอเดรียน
  จักรพรรดิเฮเดรียน
 • hadrian's wall    กำแพงฮาดริอานุส
 • hadrian’s wall    กำแพงเฮเดรียน
 • hadn't thought of it    v. exp. คิดไม่ถึง [khit mai theung]
 • hadji    n. มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ ชื่อพ้อง: haji, hajji
 • hadj    ฮัจย์ ฮัจญ์
 • hadith studies    อุลูม อัลหะดีษ
 • hadron    ฮาดรอน
 • hadith qudse    ฮะดีษกุดซีย์
 • hadrosaur    ฮาโดรซอรัส
ประโยค
 • จักรพรรดิ์ ฮาเดรียน ได้สั่งให้ตั้งแถวใหม่ เพื่อไปทางใต้
  Emperor Hadrian has given orders to form a new defensive line to the south.
 • อีกสถานที่ที่น่าสนใจคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเฮเดรียน อาคารได้รับการตกแต่งด้วยรูปปั้นของจักรพรรดิแห่งกรุงโรม แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงมอบไว้ขณะที่มันยากที่จะพูดได้ว่านี่คือข้อพิพาท
  Another interesting place is the sanctuary erected by Emperor Hadrian. The building was decorated with statues of the emperors of Rome, but to what exactly God it was dedicated, while it's hard to say exactly, this is still disputes.