เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

idiotic แปล

การออกเสียง
"idiotic" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. โง่เง่า (คำหยาบ)
  ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน ชื่อพ้อง: cretinous, imbecilic, moronic
 • be idiotic    v. โฉดเขลา [chot]
 • idiot oil    sl. เครื่องดื่มอัลกอฮอล์
 • idiot light    ประภาคาร เครื่องเตือน กระโจมไฟ ดวงประทีป
 • idiotically    อย่างโง่เขลา
 • idiot card    sl. ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)
 • iditarod    สหรัฐอเมริกา การแข่งขันสุนัขลากเลื่อน อเมริกา ทวีปอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • idiot box    โทรทัศน์ เครื่องโทรทัศน์ ทีวี
 • iditarod trail dog sled race    การแข่งขันสุนัขลากเลื่อน
 • idiot    n. คนโง่เง่า (คำหยาบ) ที่เกี่ยวข้อง: คนทึ่ม, คนปัญญาอ่อน, คนบ้องตื้น, อีเดียด ชื่อพ้อง: cretin, fool, moron
 • idiyappam    ปูตูมายัม
ประโยค
 • ผมไม่คิดว่าคุณควรจะ จุดนั้นสิ่งที่งี่เง่าที่ฉัน.
  I don't think you ought to point that idiotic thing at me.
 • ฉันหมายความว่ามันงี่เง่า แต่มันเป็นเรื่องที่ตลก
  I mean, it's idiotic, but it's funny.
 • และเราก็เลื่อมใส ถึงแม้มันจะดูไม่น่าเลื่อมใส
  And we believe when to believe is idiotic.
 • พวกเขาคงไล่ผมออกด้วย เพราะปล่อยให้คุณทำเรื่องงี่เง่า
  They also would've given me the sack for letting you do something so idiotic.
 • รอในรถทั้งวัน โง่จริงๆเลย มันน่าอึดอัดจะตาย นายว่ามั้ย?
  Waiting in the car the whole day, how idiotic! It must have been uncomfortable, don't you think so?
 • หรือทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะติดตั้ง พวกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
  Or better still just don't install The idiotic thing at all
 • เพราะฉันอยากฟังนิทานงี่เง่าไร้เหตุผลรึไง
  To listen to idiotic stories that make no sense?
 • รู้ไหม จริงนะที่เรื่องน่า มันงี่เง่าชะมัด
  You know, there's a point when this becomes idiotic.
 • ถ้าหากว่าฉันไม่ใช่... คนโง่ เซ่อซ่า ฉันควรจะ
  If I weren't being such a... idiotic, stupid idiot, I could've--
 • และเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการปกครองที่โง่ๆ ของเขาไปสักระยะ
  And to protect the realm from his idiotic rule for a while longer.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • having a mental age of three to seven years
  ชื่อพ้อง: imbecile, imbecilic,

 • insanely irresponsible; "an idiotic idea"
  ชื่อพ้อง: crackbrained,

 • incongruous;inviting ridicule; "the absurd excuse that the dog ate his homework"; "that''s a cockeyed idea"; "ask a nonsensical question and get a nonsensical answer"; "a contribution so small as to be laughable"; "it is ludicrous to call a cottage a mansion"; "a preposterous attempt to turn back the pages of history"; "her conceited assumption of universal interest in her rather dull children was ridiculous"
  ชื่อพ้อง: absurd, cockeyed, derisory, laughable, ludicrous, nonsensical, preposterous, ridiculous,