เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

idler แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: idlers   
"idler" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. คนเกียจคร้าน
  ที่เกี่ยวข้อง: คนขี้เกียจ ชื่อพ้อง: drone, loafer, lounger
 • idler gear    ล้อ ล้อรถ
 • idler pulley    รอก มู่เล่
 • reverse idler gear    เฟืองถอยในขณะเครื่องยนต์หมุนเปล่าๆ
 • second speed idler gear    เฟืองสับเปลี่ยนเกียร์สอง
 • idleness    n. ความเกียจคร้าน ที่เกี่ยวข้อง: ความขี้เกียจ ชื่อพ้อง: indolence, laziness
 • idlenes    ความเกียจคร้าน ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา
 • idle-state power management    การจัดการพลังงานในสถานะไม่ได้ใช้งาน
 • idle words    การพูดไร้สาระ ลมปาก
 • idling    อัตรารอบหมุนช้าของเครื่องยนต์รถหรือเครื่องบิน เมื่อเหยียบคันเร่งในตำแหน่งปิด
 • idle wheel    เฟืองซึ่งหมุนไปเปล่าๆ สำหรับถ่ายกำลังไปยังเฟืองอื่น
 • idling adjuster    ที่ปรับแต่งนมหนูฉีดน้ำมันเดินเบาของคาบูเรเตอร์
ประโยค
 • แบริ่งลูกกลิ้งแถวเดี่ยวสำหรับม้วนลูกกลิ้ง 3 ม้วน
  Single Row Ball Bearing For 3 Roll Idler Roller
 • คนเดินเตาะแตะ ,คนเดินเตาะแตะ,ลำเลียงคนเดินเตาะแตะ,,,
  Troughing Idler , Trough Idler , Conveyor Troughing Idler , troughing idler , troughing idlers , Troughing Impact Idler
 • คนเดินเตาะแตะ ,คนเดินเตาะแตะ,ลำเลียงคนเดินเตาะแตะ,,,
  Troughing Idler , Trough Idler , Conveyor Troughing Idler , troughing idler , troughing idlers , Troughing Impact Idler
 • คนเดินเตาะแตะ ,คนเดินเตาะแตะ,ลำเลียงคนเดินเตาะแตะ,,,
  Troughing Idler , Trough Idler , Conveyor Troughing Idler , troughing idler , troughing idlers , Troughing Impact Idler
 • คนเดินเตาะแตะ ,คนเดินเตาะแตะ,ลำเลียงคนเดินเตาะแตะ,,,
  Troughing Idler , Trough Idler , Conveyor Troughing Idler , troughing idler , troughing idlers , Troughing Impact Idler
 • คนเดินเตาะแตะ ,คนเดินเตาะแตะ,ลำเลียงคนเดินเตาะแตะ,,,
  Troughing Idler , Trough Idler , Conveyor Troughing Idler , troughing idler , troughing idlers , Troughing Impact Idler
 • คนเดินเตาะแตะ ,คนเดินเตาะแตะ,ลำเลียงคนเดินเตาะแตะ,,,
  Troughing Idler , Trough Idler , Conveyor Troughing Idler , troughing idler , troughing idlers , Troughing Impact Idler
 • ลูกกลิ้งหมุน: คนเดินเตาะแตะโดยไม่ต้องขับเคลื่อน
  Roller rotate: Idler without power driven
 • แบริ่งป้องกันแรงเสียดทานรองรับแกนหมุนที่ไม่หมุน
  The anti-friction bearings support the non-rotating Idler Shaft
 • พีซีหนึ่งเครื่องและพีซีที่ใช้งานคนเดียวกับโบกี้
  One Power Pc & One Idler Pc With Bogie
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย