เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

layabout แปล

สัทอักษรสากล: [ 'leiəbaʊt ]  การออกเสียง
"layabout" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เกเร
  คนไม่ชอบทำงาน
  เกกมะเหรก
  คนไม่ทำงานทำการ
  คนไม่เอาไหน
  คนไม่ยอมทํางานการ
  คนเกียจคร้าน
  คนขี้เกียจ
  เกกมะเหรกเกเร
 • lay-out    แผนผัง แบบ
 • lay-off    ['leɪɔf] v. ให้ออก [hai øk]
 • layaway    เลย์อะเวย์
 • lay-by    n. ข้างถนน
 • layby    ที่พักริมทาง
 • lay's    เลย์
 • laycool    เลย์คูล
 • lay zhang    เลย์ (นักร้อง)
 • layer    1) n. กิ่งตอน 2) vt. ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ชื่อพ้อง: propagate 3) n. ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว ชื่อพ้อง: thickness 4) n. ชั้น ชื่อพ้อง: stratum, bed, tier 5) vt. ทำให้เป็นชั้น 6)
ประโยค
 • ยังไงก็คงดีกว่านั่งดูพี่เขยจอมขี้เกียจ กระดกวิสกี้ฉันจนทุนหายกำไรหด
  Shit, better than watching my layabout brother-in-law drink up all my whiskey profits, right?
ความหมาย