เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oahu แปล

การออกเสียง
"oahu" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เกาะโออะฮู
 • oahu island    เกาะโออะฮู
 • oag    สตง. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • oafish    adj. โง่ ที่เกี่ยวข้อง: ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า ชื่อพ้อง: stupid, foolish คำตรงข้าม: clever, smart
 • oaf    n. คนโง่ ที่เกี่ยวข้อง: คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ ชื่อพ้อง: idiot, fool, clod คำตรงข้าม: brains
 • oak    1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • oaep    พป. สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • oak alley plantation    สวนโอ๊คแอลีย์
 • oach    รถโดยสาร ครูพิเศษ ครูส่วนตัว
 • oak apple    n. ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก ชื่อพ้อง: oak gall
ประโยค
 • ดูสิว่าเป็นที่ไหน\ เป็นเส้นตรงจากโออาฮูถึงเมาอิ
  Look where they fall. It's a straight line from Oahu to Maui.
 • ค่ะท่าน หน่วยรบพิเศษ สปาตัน 1 ได้รับสัญณาณฉุกเฉิน
  Aye, sir. Special Forces Team Sparta 1 is picking up a distress signal... northwest of Diamond Head, on the island of Oahu.
 • แกต้องดูอีหนูฮาวายของกู ของอิมพอร์ทนี่เด็ดสุดๆ
  You gotta see these Oahu chicks. The natives are ferocious.
 • ชั้นแล่นเรืออสรพิษทะเลเพื่อสำรวจรอบเกาะโอวาฮู
  I've taken the Sea Serpent for a trip around the island of Oahu.
 • เจอเรือของเบลค ห่างโออาฮูไปทางตะวันออก 40 ไมล์
  They found Blake's boat 40 miles east of Oahu.
 • มีโครงการใหม่ กำลังพัฒนาที่เอ็นเอเอในโออาฮู
  There's a new program being developed at the NSA's op center on Oahu.
 • เธอซื้อตั๋วจากฟินิกส์มาโอฮาอู หน้าร้อนปีที่แล้ว 12 มิย.
  She bought a ticket from Phoenix to Oahu last summer, June 12.
 • แต่ฉันกำลังจะไปซานฟรานซิสโกกับภรรยาของฉัน
  But I'm going off to oahu tomorrow with my wife.
 • โอฮาอูเซฟวิ่งแอนด์โลน แต่พลาดและโดนไล่ล่า จนตายทั้งคู่
  Oahu Savings Loan job, which resulted in a high-speed chase and subsequent death of both suspects.
 • ในการจดทะเบียนรถคราวน์วิคทอเรีย ในโออาฮู
  Which he used to purchase and register a Crown Vic in Oahu.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3