เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qtl แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • คิวทีแอล
  ตําแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ
 • qt interval    ระยะ qt
 • qt (software)    คิวต์
 • qto.    อักษรย่อของ quarto = แปดหน้ายก ขนาดของหน้าหนังสือ
 • qt    abbr. คำย่อของ quart
 • qtr.    ไตรมาส
 • qsl card    บัตรยืนยันการติดต่อ
 • qts    คว.
 • qrs complex    กลุ่มคลื่น qrs
 • qu yuan    ชฺวี ยฺเหวียน