เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quaintness แปล

การออกเสียง:
"quaintness" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ความฉลาด
 • quaintly    adv. อย่างฉลาด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างชาญฉลาด, อย่างชำนาญ
 • quaint    1) adj. ซึ่งมีเสน่ห์แบบโบราณๆ ชื่อพ้อง: archaic, picturesque 2) adj. น่าดึงดูดแบบแปลกๆ ชื่อพ้อง: odd, strange 3) adj. ฉลาด ชื่อพ้อง: wise, skill
 • quake    1) vi. สั่นกลัว ชื่อพ้อง: shock 2) vi. สั่นไหว ที่เกี่ยวข้อง: ไหว, ยวบ ชื่อพ้อง: tremble 3) n. แผ่นดินไหว ชื่อพ้อง: earthquake 4) n. อาการสั่น ที่เกี่ยวข้อง: อาการสั่นกลัวหรือ สั
 • quails    นกกระทา
 • quake in one’s boots    ตกใจ สะดุ้งตกใจกลัว
 • quail's egg    n. exp. ไข่นกกระทา [khai nok kra thā]
 • quake with    phrase. v. เขย่าหรือสั่นอย่างแรง ชื่อพ้อง: quiver with, shake with
 • quail eggs    ไข่นกกระทา
 • quakebuttock    คนขี้ขลาด
ความหมาย
  คำนาม
 • strangeness as a consequence of being old fashioned; "some words in her dialect had a charming quaintness"

 • the quality of being quaint and old-fashioned; "she liked the old cottage; its quaintness was appealing"