เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

veal parmigiana แปล

การออกเสียง:
"veal parmigiana" การใช้
คำแปลมือถือ
 • พาร์เมซานเนื้อ
 • veal     n. เนื้อลูกวัว ที่เกี่ยวข้อง: ลูกวัวที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร ชื่อพ้อง:
 • cut of veal    เนื้อลูกวัว
 • roast veal    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal parmesan    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal roast    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
 • pork-and-veal goulash    กูลาชหมูและเนื้อลูกวัว
 • veal cordon bleu    กอร์ดอนบลูเนื้อวัว
 • veaduct    สะพานยาว ท่อยาวที่ฝังตามถนน
 • vearnda    ระเบียบเรือน เฉลียงมุข
 • veadar    เดือนเวอะดาร์
 • veau    เนื้อลูกวัว