เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

veau แปล

การออกเสียง:
"veau" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เนื้อลูกวัว
 • vearnda    ระเบียบเรือน เฉลียงมุข
 • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
 • veblen    เวเบลน ออสเวลด์ เวเบลน
 • veal roast    เนื้อลูกวัวย่าง
 • vecchietta    เวกกีเอตตา
 • veal parmigiana    พาร์เมซานเนื้อ
 • vector    1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง: เวคเตอร์ ชื่อพ้อง: direction, heading 2) n. สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
 • veal parmesan    พาร์เมซานเนื้อ
 • vector addition    n. exp. การบวกเวกเตอร์ [kān būak]
ความหมาย
  คำนาม
 • meat from a calf
  ชื่อพ้อง: veal,