เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

way แปล

สัทอักษรสากล: [ wei ]  การออกเสียง
"way" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) suf. วิธี
  ที่เกี่ยวข้อง: การกระทำ
  2) n. วิธีหรือแนวทาง
  ที่เกี่ยวข้อง: แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง ชื่อพ้อง: means, method, mode
  3) n. ท่าทาง
  ที่เกี่ยวข้อง: อากัปกิริยา
  4) n. วิถีชีวิต
  ชื่อพ้อง: convention, custom, tradition
  5) n. เส้นทาง
  ที่เกี่ยวข้อง: ทาง, หนทาง, ถนน
  6) n. ทิศทาง
  7) n. ระยะทาง
 • -way    วิธี การกระทํา
 • be in the way    idm. ขวาง ที่เกี่ยวข้อง: ขวางทาง
 • by the way    idm. อีกอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง: อนึ่ง, เออ, เออนี่
 • by way    ทาง
 • by way of    idm. เป็นตัวอย่าง
 • in a way    X ในทาง [nai thāng]
 • in that way    adv. เช่นนั้น [chen nan]
 • in the way    idm. ขวางทาง ที่เกี่ยวข้อง: กั้นขวาง, กีดขวาง
 • in the way of    idm. ขวางทาง ที่เกี่ยวข้อง: กั้นขวาง, กีดขวาง
 • in the way that    ตามที่
 • in this way    1. adv. - ดังนั้น [dang nan] - อย่างนี้ [yāng nī] 2. X เช่นนี้ [chen nī]
 • no way    sl. ไม่ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีทาง, ไม่อย่างเด็ดขาด
 • no way!    1. v. - เมินเสียเถอะ [moēn sīa thoe] - เมินเสียเถิด [moēn sīa thoēt] 2. X ไม่มีทาง [mai mī thāng]
 • on the way    idm. ตามหนทางไปสู่ (บางแห่ง) ที่เกี่ยวข้อง: ตามทางไปยัง (บางแห่ง) ชื่อพ้อง: on one's way (somewhere) คำตรงข้าม: on one's way (somewhere)
 • on the way in    adj. ขาเข้า [khā khao]
ประโยค
 • ผมแค่อธิษฐานให้ได้รู้สึกเหมือนตอนที่เธอยังอยู่
  I was just wishing to get a chance to feel the way I did when she was around.
 • หาทางที่ทำให้เขารู้ว่าคุณเอาใจใส่ประเด็นของเขา
  Find a way to show him that you respect his point.
 • มันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้ตลอดหรอก
  Not always in the way we expect.
 • เรากำลังไปช่วยนายพลสกายวอล์คเกอร์ที่โรงเก็บยาน
  We're on our way to help General Skywalker in the hangar.
 • ผมรู้มันเป็นยังไงตอนที่พยายามจะหนีอะไรบางอย่าง
  I know what it's like to claw your way out of something.
 • ชั้นเกรงว่า นายจะถูกหลอก นายตีชั้น ชั้นอยากจะตาย
  You're not seeing things the way they are. You hit me! I feel like I want to die.
 • ตั้งแต่ที่ผู้หญิงคนนั้นโผล่เข้ามาในชีวิตของเรา
  Ever since that woman pushed her way into our lives,
 • ขอโทษนะครับ แต่ เดินทาง 1 วิธี ก็ยังดีกว่าไม่มีทาง
  Excuse me sir, but 1 way trip is better than no way which is the way I live now
 • ขอโทษนะครับ แต่ เดินทาง 1 วิธี ก็ยังดีกว่าไม่มีทาง
  Excuse me sir, but 1 way trip is better than no way which is the way I live now
 • ขอโทษนะครับ แต่ เดินทาง 1 วิธี ก็ยังดีกว่าไม่มีทาง
  Excuse me sir, but 1 way trip is better than no way which is the way I live now
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • how a result is obtained or an end is achieved; "a means of control"; "an example is the best agency of instruction"; "the true way to success"
  ชื่อพ้อง: means, agency,

 • a journey or passage; "they are on the way"

 • a course of conduct; "the path of virtue"; "we went our separate ways"; "our paths in life led us apart"; "genius usually follows a revolutionary path"
  ชื่อพ้อง: path, way of life,

 • any artifact consisting of a road or path affording passage from one place to another; "he said he was looking for the way out"

 • how something is done or how it happens; "her dignified manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode of existence"; "in the characteristic New York style"; "a lonely way of life"; "in an abrasive fashion"
  ชื่อพ้อง: manner, mode, style, fashion,

 • the property of distance in general; "it''s a long way to Moscow"; "he went a long ways"

 • doing as one pleases or chooses; "if I had my way"

 • a general category of things; used in the expression `in the way of''; "they didn''t have much in the way of clothing"

 • a line leading to a place or point; "he looked the other direction"; "didn''t know the way home"
  ชื่อพ้อง: direction,

 • a portion of something divided into shares; "they split the loot three ways"

 • space for movement; "room to pass"; "make way for"; "hardly enough elbow room to turn around"
  ชื่อพ้อง: room, elbow room,

 • the condition of things generally; "that''s the way it is"; "I felt the same way"

 • คำกริยาวิเศษณ์
 • to a great degree or by a great distance; very much (`right smart'' is regional in the United States); "way over budget"; "way off base"; "the other side of the hill is right smart steeper than the side we are on"
  ชื่อพ้อง: right smart, right smart,

 • to a great degree or by a great distance; very much (`right smart'' is regional in the United States); "way over budget"; "way off base"; "the other side of the hill is right smart steeper than the side we are on"
  ชื่อพ้อง: right smart, right smart,