เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zarathustra แปล

การออกเสียง
"zarathustra" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ิโซโรเอสเตอร์
 • also sprach zarathustra    อัลโซชปราคซาราทุสทรา (ชเตราส์)
 • zarathushtra    ซาราธุสตรา
 • zaragoza    เมืองซาราโกซา ซาราโกซา
 • zard    ซาร์ด
 • zarafshan, tajikistan    ซารัฟชาน (ประเทศทาจิกิสถาน)
 • zarf    ซาร์ฟ
 • zara tindall    ซารา ทินดัลล์
 • zarganar    ซากะนา
 • zaqqum    ซักกูม
 • zaria    เมืองซาเรีย
ประโยค
 • จ้อนนายสุดยอดว่ะ เพื่อน แกอย่า
  Well, then lose it! [ Richard Strauss' "Also Sprach Zarathustra" plays ]
 • คนอื่น ๆ เรียกเราว่าฮีโร่ พวกนายคิดว่าพวกนายเป็นฮีโร่ กับการฆ่าคนบริสุทธิ์งั้นเหรอ ก็เพราะว่าพวกบ้าอย่างพวกแก เราก็เลยต้องเข้ามาอยู่ในนี้
  Richard Strauss' "Also Sprach Zarathustra" plays ] [ laughter ]